Cynllun pŵer trydan dŵr yn Eryri?

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Argraff o'r gored mae'r ymddiriedolaeth am adeiladu ger Beddgelert

Mae cynllun pŵer trydan dŵr yn Eryri allai greu digon o drydan i gyflenwi holl eiddo'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru wedi'i ddadorchuddio.

Mae'r ymddiriedolaeth yn bwriadu adeiladu cored fechan fydd yn sianelu dŵr mewn pibell danddaearol at dyrbin 650Kw.

Bydd y tyrbin yn cael ei leoli mewn adeilad ar fferm Hafod Y Llan, sydd yn berchen i'r ymddiriedolaeth, ger Beddgelert.

Y bwriad yw i'r biben gludo gorlif y dŵr o Afon Cwm Llan ar lethrau'r Wyddfa.

Paneli solar

Dywed yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol y gallai'r cynllun greu digon o drydan i gyflenwi eu holl eiddo gan gynnwys cestyll, plastai, gerddi, 45 o dai gwyliau a 200 fferm yng Nghymru.

Dywed yr elusen fod eu gofynion pŵer yn cyfateb i ofynion trydan blynyddol mwy na 600 o gartrefi.

Dywedodd Keith Jones, ymgynghorydd ymarferion amgylcheddol yr ymddiriedolaeth: "Fel gwarchodwyr llefydd sydd o ddiddordeb hanesyddol a phrydferthwch naturiol rydym yn credu mai ffon mesur ein llwyddiant yw nad ydych yn gallu gweld bod unrhyw beth wedi'i wneud."

Mae Mr Jones a'i dîm eisoes wedi gosod nifer o adnoddau adnewyddadwy cudd ar draw Cymru gan gynnwys paneli solar ar doeon cestyll a boeleri biomas mewn tyrau.

Mae cynlluniau o'u bath wedi haneri'r ynni mae'r elusen yn defnyddio yng Nghymru dros y ddwy flynedd ddiwethaf.

Ond mae'r ymddiriedolaeth yn awyddus i fod yn hunangynhaliol o ran ynni erbyn 2015.

"Rydym dim ond yn ystyried cynnig ynni yn bennaf oll os yw e'n addas ar gyfer y safle ac yn ychwanegu at stori'r lleoliad."

Yn ôl yr ymddiriedolaeth maent wedi cynnal sawl ymgynghoriad gyda'r gymuned leol a chynnal arolygon o fywyd gwyllt, archaeoleg ac ecoleg y safle yn ogystal â'r afon i sicrhau nad yw'r cynllun yn cael llawer, os unrhyw, effaith arnynt.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol