BBC Cymru Fyw

Cynllun pŵer trydan dŵr yn Eryri?

Published
image copyrightOther
image captionArgraff o'r gored mae'r ymddiriedolaeth am adeiladu ger Beddgelert

Mae cynllun pŵer trydan dŵr yn Eryri allai greu digon o drydan i gyflenwi holl eiddo'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru wedi'i ddadorchuddio.

Mae'r ymddiriedolaeth yn bwriadu adeiladu cored fechan fydd yn sianelu dŵr mewn pibell danddaearol at dyrbin 650Kw.

Bydd y tyrbin yn cael ei leoli mewn adeilad ar fferm Hafod Y Llan, sydd yn berchen i'r ymddiriedolaeth, ger Beddgelert.

Y bwriad yw i'r biben gludo gorlif y dŵr o Afon Cwm Llan ar lethrau'r Wyddfa.

Paneli solar

Dywed yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol y gallai'r cynllun greu digon o drydan i gyflenwi eu holl eiddo gan gynnwys cestyll, plastai, gerddi, 45 o dai gwyliau a 200 fferm yng Nghymru.

Dywed yr elusen fod eu gofynion pŵer yn cyfateb i ofynion trydan blynyddol mwy na 600 o gartrefi.

Dywedodd Keith Jones, ymgynghorydd ymarferion amgylcheddol yr ymddiriedolaeth: "Fel gwarchodwyr llefydd sydd o ddiddordeb hanesyddol a phrydferthwch naturiol rydym yn credu mai ffon mesur ein llwyddiant yw nad ydych yn gallu gweld bod unrhyw beth wedi'i wneud."

Mae Mr Jones a'i dîm eisoes wedi gosod nifer o adnoddau adnewyddadwy cudd ar draw Cymru gan gynnwys paneli solar ar doeon cestyll a boeleri biomas mewn tyrau.

Mae cynlluniau o'u bath wedi haneri'r ynni mae'r elusen yn defnyddio yng Nghymru dros y ddwy flynedd ddiwethaf.

Ond mae'r ymddiriedolaeth yn awyddus i fod yn hunangynhaliol o ran ynni erbyn 2015.

"Rydym dim ond yn ystyried cynnig ynni yn bennaf oll os yw e'n addas ar gyfer y safle ac yn ychwanegu at stori'r lleoliad."

Yn ôl yr ymddiriedolaeth maent wedi cynnal sawl ymgynghoriad gyda'r gymuned leol a chynnal arolygon o fywyd gwyllt, archaeoleg ac ecoleg y safle yn ogystal â'r afon i sicrhau nad yw'r cynllun yn cael llawer, os unrhyw, effaith arnynt.

Straeon perthnasol

  • Afonydd â'r gallu i greu ynni