Arddangosfa ar gysylltiad Cymro a'r Titanic yn 1912

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Ar Ebrill 15 fe fydd hi'n 100 mlynedd ers i'r Titanic daro mynydd iâ a suddo ym Môr Yr Iwerydd. Mae'r llun yma yn dangos y llong yn gadael Belfast, lle cafodd ei hadeiladu yn iard longau Harland and Wolff.
Disgrifiad o’r llun,
Mae 'na gysylltiad anarferol rhwng y digwyddiad trasig â de Cymru drwy ddau ffrind oedd yn ddefnyddwyr radio brwdfrydig. Ar ddechrau'r 1900au roedd Arthur 'Artie' Moore (sydd yn y llun) o Felin Gelligroes ger Pontllanfraith, Caerffili, a Richard Jenkins yn arbrofi gyda thechnoleg ddi-wifr yng ngweithdy Mr Moore.
Disgrifiad o’r llun,
Yn 1911 roedd enw Mr Moore ar dudalen flaen y papur newydd ar ôl iddo glywed neges o'r Eidal am eu bwriad i ryfela yn erbyn Libya. Yn 1912, fe glywodd neges frys o'r Titanic, un o'r rhai cyntaf yn y byd i glywed am drychineb y llong.
Disgrifiad o’r llun,
Dydd Gwener Ebrill 6 fe fydd arddangosfa yn y Winding House yn Nhredegar Newydd am gysylltiad Artie Moore a'r Titanic. Cafodd darluniau o Mr Moore a'i offer eu cymryd yn wreiddiol gan ffotograffydd y Daily Sketch yn 1911 a'u hachub gan gadeirydd Cymdeithas Radio Y Barri, Glyn Jones, oedd yn gwybod am gysylltiad Mr Moore gyda'r Titanic.
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r arddangosfa ar agor rhwng dydd Mawrth a dydd Sul rhwng 10am a 5pm. Mae'n canolbwyntio ar hanes Mr Moore, yn ogystal ag edrych ar fywyd yn ne ddwyrain Cymru ar ddechrau'r 20fed Ganrif.
Disgrifiad o’r llun,
Fe fydd arddangosfa'r Titanic, i'w gweld yno tan ddiwedd y flwyddyn. Llun yw hwn o adran Ddosbarth Cyntaf y Titanic
Disgrifiad o’r llun,
Erbyn hyn mae cartref Arthur Moore yn weithdy canhwyllau. Fe fydd ar agor rhwng 10am a 4pm ar Ebrill 14 pan fydd Cymdeithas Radio Amatur Y Coed-Duon a'r Ardal yn cofio'r ffaith i Mr Moore glywed y signal o'r llong.
Disgrifiad o’r llun,
Bu Mr Moore yn arbrofi gyda'r radio ar ôl 1912 ac yn 1932 cafodd batent am ei system sonar cynnar i fesur dyfnder y môr. Bu farw yn 1949.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol