BBC Cymru Fyw

Symud gwasanaeth llygaid o HM Stanley i Abergele

Published
image copyrightBBC news grab
image captionMae Ysbyty HM Stanley wedi bod yn darparu triniaeth llygaid am bron i 60 mlynedd
Fe fydd y triniaethau llygaid olaf yn cael eu cynnal yn Ysbyty HM Stanley, Llanelwy, ddydd Iau.
Fe fydd y gwasanaeth a oedd yn cael ei ddarparu yno yn cael ei wneud o Ebrill 16 ymlaen yn yr uned newydd yn Ysbyty Abergele ochr yn ochr â gwasanaeth orthopedig.
Unwaith y bydd yr uned orthopedig wedi symud i Ysbyty Glan Clwyd fe fydd yr uned llygaid yn gallu ehangu i gynnig mwy o wasanaethau yn Abergele.
Dywed swyddogion iechyd y bydd y dechnoleg ddiweddaraf yn cael ei defnyddio wrth drin cleifion.
Mae'r uned yn darparu triniaeth frys ond fydd dim modd i gleifion gyrraedd yn ddirybudd.

'Ymgartrefu'

"Rydym yn edrych ymlaen at symud i Abergele er mwyn cynnig gwell adnoddau i gleifion," meddai Roger Haslett, Arweinydd Clinigol Offthalmoleg.
"Fe fydd 'na theatrau newydd, wardiau a chanolfan driniaeth macwlâu.
"Yn naturiol fe fydd yn cymryd amser i'r tîm ymgartrefu.
"Ond rydym yn hyderus y gallwn adeiladu ar y gwasanaeth blaenorol sydd wedi cael ei gynnig am y 58 mlynedd diwethaf yn Ysbyty HM Stanley.
"Fe fyddwn ni hefyd yn gallu darparu'r gwasanaeth addas i gleifion yn 2012 a thu hwnt."
Bydd angen i gleifion sydd angen triniaeth frys gysylltu â'r uned yn gyntaf.
Yr uned frys yn Ysbyty Glan Clwyd sy'n gyfrifol am ddarparu triniaeth brys y tu allan i'r oriau arferol.
Bydd yr uned newydd yn Abergele yn darparu gwasanaeth trin llygaid ar gyfer siroedd Conwy, Dinbych a Fflint.