Canolfan codi pwysau newydd £300,000 yng Nghaergybi

Cyhoeddwyd

Fe fydd canolfan codi pwysau yn agor yn swyddogol yn Ynys Môn.

Y gobaith yw y bydd gwaith adnewyddu £300,000 yn arwain at greu athletwyr o'r radd flaenaf.

Mae'r cyfarpar sydd yng Nghanolfan Ffitrwydd a Chodi Pwysau Caergybi a Môn bellach yn addas ar gyfer yr elit.

Ond mae gobaith y bydd modd canfod a hyfforddi sêr y dyfodol.

Yn ogystal, mae'r clwb yn disgwyl clywed a fydd y safle yn cael ei ddefnyddio fel canolfan hyfforddiant i athletwyr Albania ar gyfer Gemau Olympaidd Llundain 2012.

Gareth Evans, un o aelodau carfan tîm Prydain yn y pwysau welter, fydd yn yr agoriad.

Fe fydd yn agor y ganolfan ar y cyd gyda Robert Wrench, sydd wedi ennill medal yn y Gemau Gymanwlad.

Cafodd y ganolfan ei datblygu gyda chefnogaeth ariannol gan arian o Ewrop yn ogystal â Chwaraeon Cymru.

Fe fydd rhaglenni ffitrwydd i bobl ifanc a merched ar gael ac mae'r ganolfan yn gobeithio cofrestru 50 o aelodau ifanc newydd a 48 o aelodau hŷn yn ogystal â hyfforddi hyfforddwyr newydd.

'Unrhyw beth yn bosib'

Ray Williams, hyfforddwr codi pwysau ac enillydd medal aur yng Ngemau'r Gymanwlad sy'n rhedeg y ganolfan.

Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Cyn-enillydd medal aur yn y Gymanwlad, Ray Williams, sy'n rhedeg y ganolfan

"Fe fydd y lle rwan yn cynnig mwy am y blynyddoedd nesa," meddai.

"Mae'n gychwyn ar bennod newydd yn y clwb sydd dros 40 oed.

"Mae nifer o bencampwyr wedi eu hyfforddi yma."

Dywedodd rheolwr gogledd Cymru o Chwaraeon Cymru, Graham Williams, bod gan Ray Williams ddyhead i'r gamp a bod y ganolfan newydd yn ffrwyth llafur cariad.

"Mae hyn yn arwydd, os oes ganddoch chi weledigaeth, bod modd ei gwireddu.

"Mae unrhyw beth yn bosib."