BBC Cymru Fyw

Canolfan codi pwysau newydd £300,000 yng Nghaergybi

Published
Fe fydd canolfan codi pwysau yn agor yn swyddogol yn Ynys Môn.
Y gobaith yw y bydd gwaith adnewyddu £300,000 yn arwain at greu athletwyr o'r radd flaenaf.
Mae'r cyfarpar sydd yng Nghanolfan Ffitrwydd a Chodi Pwysau Caergybi a Môn bellach yn addas ar gyfer yr elit.
Ond mae gobaith y bydd modd canfod a hyfforddi sêr y dyfodol.
Yn ogystal, mae'r clwb yn disgwyl clywed a fydd y safle yn cael ei ddefnyddio fel canolfan hyfforddiant i athletwyr Albania ar gyfer Gemau Olympaidd Llundain 2012.
Gareth Evans, un o aelodau carfan tîm Prydain yn y pwysau welter, fydd yn yr agoriad.
Fe fydd yn agor y ganolfan ar y cyd gyda Robert Wrench, sydd wedi ennill medal yn y Gemau Gymanwlad.
Cafodd y ganolfan ei datblygu gyda chefnogaeth ariannol gan arian o Ewrop yn ogystal â Chwaraeon Cymru.
Fe fydd rhaglenni ffitrwydd i bobl ifanc a merched ar gael ac mae'r ganolfan yn gobeithio cofrestru 50 o aelodau ifanc newydd a 48 o aelodau hŷn yn ogystal â hyfforddi hyfforddwyr newydd.
'Unrhyw beth yn bosib'
Ray Williams, hyfforddwr codi pwysau ac enillydd medal aur yng Ngemau'r Gymanwlad sy'n rhedeg y ganolfan.
image copyrightOther
image captionCyn-enillydd medal aur yn y Gymanwlad, Ray Williams, sy'n rhedeg y ganolfan
"Fe fydd y lle rwan yn cynnig mwy am y blynyddoedd nesa," meddai.
"Mae'n gychwyn ar bennod newydd yn y clwb sydd dros 40 oed.
"Mae nifer o bencampwyr wedi eu hyfforddi yma."
Dywedodd rheolwr gogledd Cymru o Chwaraeon Cymru, Graham Williams, bod gan Ray Williams ddyhead i'r gamp a bod y ganolfan newydd yn ffrwyth llafur cariad.
"Mae hyn yn arwydd, os oes ganddoch chi weledigaeth, bod modd ei gwireddu.
"Mae unrhyw beth yn bosib."