Llong: Pryder am effaith amgylcheddol

Er bod "rhywfaint" o olew wedi gollwng o long darodd creigiau arfordir gogledd Cymru nos Fawrth, dywed swyddogion amgylcheddol bod y rhan fwyaf o'r disel yn dal ar ei bwrdd.

Cafodd saith aelod o griw y llong, i gyd o Wlad Pwyl, eu hachub am 1am fore Mercher wedi i long yr MV Carrier o'r Almaen daro'r creigiau yn ymyl Glanfa Jaynes yn Llanddulas ger Bae Colwyn nos Fawrth.

Mae pryder y gallai mwy o olew lifo i'r môr.

Mae Bae Lerpwl yn ardal gwarchod arbennig.

Y disgwyl yw mai ardal fechan, rhwng Bae Colwyn a'r Rhyl a fydd yn cael ei effeithio petai'r tanwydd yn gollwng.

Mae arbenigwyr achub a llygredd yn asesu'r difrod a gallai'r achub bara am hyd at dair wythnos.

Ymchwiliad

Eisoes mae'r Adran Drafnidiaeth wedi dechrau ymchwiliad.

Image copyright PA
Image caption Llun o'r llong fore Mercher

Mae 'na dri twll ar fwrdd y llong sy'n cario 40,000 o litrau o danwydd.

Nos Fercher, dywedodd Fred Caygill o Asiantaeth Gwylwyr y Glannau, bod swyddogion wedi llwyddo i fynd ar fwrdd y llong i'w hachub.

Maen nhw'n trafod cynllun i achub y llon a'i symud o'r lleoliad presennol.

"Mae pob digwyddiad tebyg yn wahanol ac mae 'na sawl her wahanol," meddai.

"Does 'na ddim yn wahanol y tro yma.

"Mae'r llong ar hyn o bryd yn sefyll ac yn sefydlog ar y traeth.

"Rydym yn obeithiol y bydd y tywydd yn gostegu y bydd pethau yn aros yr un fath ac y gallwn ni barhau gyda'r gwaith achub dros y dyddiau nesaf."

Dywedodd nad oedd yn gwybod am ba hyd y byddai'r llong yn parhau lle y mae ond eu bod yn gobeithio ei symud yn cyn gynted â phosib.

Cafodd dau fad achub a hofrennydd eu galw am 8.30pm nos Fawrth wedi i'r llong daro craig ger glanfa.

Roedd y llong yn defnyddio'r lanfa i lwytho calchfaen.

Cafodd badau achub Llandudno a'r Rhyl eu galw i geisio achub y criw.

Roedd y tywydd yn stormus iawn.

Bu'n rhaid cau'r A55 gerllaw er mwyn i'r gwasanaethau achub ddefnyddio'r ffordd.

Cafodd hofrenyddion achub eu galw hefyd.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.