Llong: Pryder am effaith amgylcheddol

Cyhoeddwyd

Er bod "rhywfaint" o olew wedi gollwng o long darodd creigiau arfordir gogledd Cymru nos Fawrth, dywed swyddogion amgylcheddol bod y rhan fwyaf o'r disel yn dal ar ei bwrdd.

Cafodd saith aelod o griw y llong, i gyd o Wlad Pwyl, eu hachub am 1am fore Mercher wedi i long yr MV Carrier o'r Almaen daro'r creigiau yn ymyl Glanfa Jaynes yn Llanddulas ger Bae Colwyn nos Fawrth.

Mae pryder y gallai mwy o olew lifo i'r môr.

Mae Bae Lerpwl yn ardal gwarchod arbennig.

Y disgwyl yw mai ardal fechan, rhwng Bae Colwyn a'r Rhyl a fydd yn cael ei effeithio petai'r tanwydd yn gollwng.

Mae arbenigwyr achub a llygredd yn asesu'r difrod a gallai'r achub bara am hyd at dair wythnos.

Ymchwiliad

Eisoes mae'r Adran Drafnidiaeth wedi dechrau ymchwiliad.

Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Llun o'r llong fore Mercher

Mae 'na dri twll ar fwrdd y llong sy'n cario 40,000 o litrau o danwydd.

Nos Fercher, dywedodd Fred Caygill o Asiantaeth Gwylwyr y Glannau, bod swyddogion wedi llwyddo i fynd ar fwrdd y llong i'w hachub.

Maen nhw'n trafod cynllun i achub y llon a'i symud o'r lleoliad presennol.

"Mae pob digwyddiad tebyg yn wahanol ac mae 'na sawl her wahanol," meddai.

"Does 'na ddim yn wahanol y tro yma.

"Mae'r llong ar hyn o bryd yn sefyll ac yn sefydlog ar y traeth.

"Rydym yn obeithiol y bydd y tywydd yn gostegu y bydd pethau yn aros yr un fath ac y gallwn ni barhau gyda'r gwaith achub dros y dyddiau nesaf."

Dywedodd nad oedd yn gwybod am ba hyd y byddai'r llong yn parhau lle y mae ond eu bod yn gobeithio ei symud yn cyn gynted â phosib.

Cafodd dau fad achub a hofrennydd eu galw am 8.30pm nos Fawrth wedi i'r llong daro craig ger glanfa.

Roedd y llong yn defnyddio'r lanfa i lwytho calchfaen.

Cafodd badau achub Llandudno a'r Rhyl eu galw i geisio achub y criw.

Roedd y tywydd yn stormus iawn.

Bu'n rhaid cau'r A55 gerllaw er mwyn i'r gwasanaethau achub ddefnyddio'r ffordd.

Cafodd hofrenyddion achub eu galw hefyd.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol