BBC Cymru Fyw

Achub: Pum cwmni'n cynnig

Published
Mae pum cwmni'n cynnig am y cytundeb i achub llong gargo aeth i drafferthion oddi ar arfordir y gogledd nos Fawrth.
Yn ôl Fred Caygill o Asiantaeth y Môr a Gwylwyr y Glannau, bydd y gwaith yn cael ei orffen mewn dau gymal.
Mae'r cytundeb cyntaf yn ymwneud â symud tanwydd oddi ar y llong ac mae'r ail gytundeb yn ymwneud â symud y llong o'i safle presennol.
Roedd y broses o ddiogelu'r llong a rhwystro mwy o olew rhag gollwng o'r MV Carrier yn parhau ddydd Iau.
Er bod "rhywfaint" o olew wedi gollwng o'r llong, dywedodd swyddogion amgylcheddol fod y rhan fwyaf o'r 40,000 litr o ddisel yn dal ar ei bwrdd.
Cafodd saith aelod o griw'r llong, i gyd o Wlad Pwyl, eu hachub am 1am fore Mercher wedi i'r MV Carrier o'r Almaen daro'r creigiau yn ymyl Glanfa Jaynes yn Llanddulas ger Bae Colwyn nos Fawrth.
Mae pryder y gallai mwy o olew lifo i'r môr ac mae Bae Lerpwl yn ardal gwarchod arbennig.
Y disgwyl yw mai ardal rhwng Bae Colwyn a'r Rhyl fydd yn cael ei heffeithio petai'r tanwydd yn gollwng.
Mae arbenigwyr achub a llygredd yn asesu'r difrod a gallai'r achub bara am hyd at dair wythnos.

Ymchwiliad

Eisoes mae'r Adran Drafnidiaeth wedi dechrau ymchwiliad.
image copyrightPA
image captionLlun o'r llong fore Mercher
Mae 'na dri thwll yn ochr dde'r llong sy'n cario 40,000 o litrau o danwydd.
Nos Fercher, dywedodd Fred Caygill o Asiantaeth Gwylwyr y Glannau, fod swyddogion wedi llwyddo i fynd ar fwrdd y llong.
Maen nhw'n trafod cynllun i achub y llong a'i symud o'r safle.
"Mae pob digwyddiad tebyg yn wahanol ac mae 'na sawl her wahanol," meddai.
"Does 'na ddim yn wahanol y tro yma.
"Mae'r llong ar hyn o bryd yn sefyll ac yn sefydlog ar y traeth.
"Rydym yn obeithiol y bydd y tywydd yn gostegu y bydd pethau yn aros yr un fath ac y gallwn ni barhau gyda'r gwaith achub dros y dyddiau nesaf."
Dywedodd nad oedd yn gwybod am ba hyd y byddai'r llong yn parhau lle y mae ond eu bod yn gobeithio ei symud cyn gynted â phosib.
Cafodd dau fad achub a hofrennydd eu galw am 8.30pm nos Fawrth wedi i'r llong daro creigiau.
Roedd y llong yn defnyddio'r lanfa i lwytho calchfaen.
Cafodd badau achub Llandudno a'r Rhyl eu galw i geisio achub y criw.
Roedd y tywydd yn stormus iawn.
Bu'n rhaid cau'r A55 gerllaw er mwyn i'r gwasanaethau achub ddefnyddio'r ffordd.
Cafodd hofrenyddion achub eu galw hefyd.

Straeon perthnasol

  • Llong: 'Rhywfaint' o olew wedi gollwng