Achub: Pum cwmni'n cynnig

Cyhoeddwyd

Mae pum cwmni'n cynnig am y cytundeb i achub llong gargo aeth i drafferthion oddi ar arfordir y gogledd nos Fawrth.

Yn ôl Fred Caygill o Asiantaeth y Môr a Gwylwyr y Glannau, bydd y gwaith yn cael ei orffen mewn dau gymal.

Mae'r cytundeb cyntaf yn ymwneud â symud tanwydd oddi ar y llong ac mae'r ail gytundeb yn ymwneud â symud y llong o'i safle presennol.

Roedd y broses o ddiogelu'r llong a rhwystro mwy o olew rhag gollwng o'r MV Carrier yn parhau ddydd Iau.

Er bod "rhywfaint" o olew wedi gollwng o'r llong, dywedodd swyddogion amgylcheddol fod y rhan fwyaf o'r 40,000 litr o ddisel yn dal ar ei bwrdd.

Cafodd saith aelod o griw'r llong, i gyd o Wlad Pwyl, eu hachub am 1am fore Mercher wedi i'r MV Carrier o'r Almaen daro'r creigiau yn ymyl Glanfa Jaynes yn Llanddulas ger Bae Colwyn nos Fawrth.

Mae pryder y gallai mwy o olew lifo i'r môr ac mae Bae Lerpwl yn ardal gwarchod arbennig.

Y disgwyl yw mai ardal rhwng Bae Colwyn a'r Rhyl fydd yn cael ei heffeithio petai'r tanwydd yn gollwng.

Mae arbenigwyr achub a llygredd yn asesu'r difrod a gallai'r achub bara am hyd at dair wythnos.

Ymchwiliad

Eisoes mae'r Adran Drafnidiaeth wedi dechrau ymchwiliad.

Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Llun o'r llong fore Mercher

Mae 'na dri thwll yn ochr dde'r llong sy'n cario 40,000 o litrau o danwydd.

Nos Fercher, dywedodd Fred Caygill o Asiantaeth Gwylwyr y Glannau, fod swyddogion wedi llwyddo i fynd ar fwrdd y llong.

Maen nhw'n trafod cynllun i achub y llong a'i symud o'r safle.

"Mae pob digwyddiad tebyg yn wahanol ac mae 'na sawl her wahanol," meddai.

"Does 'na ddim yn wahanol y tro yma.

"Mae'r llong ar hyn o bryd yn sefyll ac yn sefydlog ar y traeth.

"Rydym yn obeithiol y bydd y tywydd yn gostegu y bydd pethau yn aros yr un fath ac y gallwn ni barhau gyda'r gwaith achub dros y dyddiau nesaf."

Dywedodd nad oedd yn gwybod am ba hyd y byddai'r llong yn parhau lle y mae ond eu bod yn gobeithio ei symud cyn gynted â phosib.

Cafodd dau fad achub a hofrennydd eu galw am 8.30pm nos Fawrth wedi i'r llong daro creigiau.

Roedd y llong yn defnyddio'r lanfa i lwytho calchfaen.

Cafodd badau achub Llandudno a'r Rhyl eu galw i geisio achub y criw.

Roedd y tywydd yn stormus iawn.

Bu'n rhaid cau'r A55 gerllaw er mwyn i'r gwasanaethau achub ddefnyddio'r ffordd.

Cafodd hofrenyddion achub eu galw hefyd.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol