Dim apêl yn erbyn colli trwydded

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Cafwyd 133 o gwynion yn erbyn Yes Loans yn 2011

Mae cwmni benthyciadau Yes Loans, sydd â'i bencadlys yng Nghwmbrân, wedi dweud na fydd yn apelio yn erbyn penderfyniad i ddiddymu ei drwydded.

Fis diwethaf fe benderfynodd y swyddfa masnachu teg i atal y cwmni rhag gwerthu benthyciadau.

Fe fydd y staff nawr yn cael eu hail leoli.

Fe wnaeth corff rheoleiddio'r diwydiant ganfod bod y cwmni yn euog o "ymarferion twyllodrus a gormesol".

Dywedodd y Swyddfa Masnachu Teg fod cwsmeriaid wedi gorfod talu ffioedd wedi iddyn nhw roi manylion cardiau credyd ar gyfer "profion adnabod".

Camarwain

Fel brocer credyd roedd Yes Loans i fod i gysylltu pobl oedd yn chwilio am fenthyciad gyda chwmnïau fyddai'n darparu benthyciad ansicredig.

Mae'r OFT, a fu'n ymchwilio i Yes Loans am beth amser, wedi canfod bod y cwmni wedi camarwain rhai cwsmeriaid i gredu eu bod yn rhoi'r benthyciad eu hunain yn hytrach nag ymddwyn fel brocer.

Bu'r cwmni yn cymryd ffioedd o gardiau credyd pobl heb ddweud y byddai ffi yn daladwy, ac yna'n methu talu'r arian yn ôl yn brydlon.

Mewn rhai achosion, ni chafodd cwsmeriaid y benthyciadau yr oeddent am gael, ond yn hytrach gynnyrch llog uchel tymor byr.

'Ddim yn gymwys'

Dywedodd llefarydd ar ran yr OFT: "Er gwaethaf newidiadau gan y cwmni, penderfynodd yr OFT bod y cwmni'n parhau i fod yn rhan o ymarferion twyllodrus a gormesol, ac roedd presenoldeb parhaus rhai o'r staff oedd yn gyfrifol am redeg y busnes yn golygu nad ydynt yn gymwys i gael trwydded credyd cwsmer."

Mae dau fusnes cysylltiedig arall - Blue Sky Personal Finance Limited a Money Worries Limited - hefyd wedi colli eu trwyddedau.

Dywedodd y Gwasanaeth Ombwdsmon Ariannol fod 83% o gwynion a wnaed am Yes Loans yn ystod chwe mis olaf 2011 wedi cael eu cadarnhau o blaid y cwsmer.

Fe wnaethon nhw ymchwilio i 133 o gwynion am Yes Loans yn 2011.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol