'Heriau sylweddol ac arwyddocaol'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Arolygiaeth: 'Nid yw safle'r ysbyty yn addas i'w ddiben mwyach'

Mae 'heriau sylweddol ac arwyddocaol' yn wynebu bwrdd iechyd, wedi adolygiad o ofal a diogelwch cleifion sy'n derbyn gofal yn Ysbyty Cefn Coed yn Abertawe.

Lluniwyd yr adroddiad gan Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru wedi adolygiad o'r ysbyty ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg.

Rhoddodd yr adolygiad ystyriaeth i bryderon ynglŷn â diogelwch cleifion yn Ysbyty Cefn Coed a oedd yn deillio o ddigwyddiadau yn 2010 a fu'n destun ymchwiliad gan Heddlu De Cymru.

Mae'r adolygiad yn cydnabod bod y Bwrdd Iechyd wedi gweithredu'n gyflym i ddechrau ei ymchwiliad ei hun i'r pryderon a chyflwyno gwelliannau.

16 argymhelliad

Gwneir 16 argymhelliad yn yr adroddiad â'r bwriad o fynd i'r afael â phroblemau yn ymwneud â phrofiad y cleifion, ansawdd y gofal a datblygu gwasanaethau.

Wrth ymateb, dywedodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg eu bod yn derbyn casgliadau'r adroddiad yn llwyr, a'u bod "yn rhoi sicrwydd bod gwelliannau sylweddol wedi eu gwneud".

Bydd yr Arolygiaeth yn parhau i fynnu bod y Bwrdd Iechyd yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf iddyn nhw yn rheolaidd er mwyn sicrhau bod safonau'r gofal i gleifion wedi gwella ac yn cael eu cynnal yn Ysbyty Cefn Coed.

'Peryglu safonau gofal'

Dywedodd Prif Weithredwr yr Arolygiaeth, Dr Peter Higson: "Er bod y Bwrdd Iechyd wedi gweithredu'n gyflym i ddechrau ei ymchwiliad ei hun i'r pryderon a chyflwyno gwelliannau yn Ysbyty Cefn Coed, mae heriau sylweddol ac arwyddocaol yn ei wynebu o hyd.

"Un o'r rhain yw nad yw safle'r ysbyty yn addas i'w ddiben mwyach, ac mae'n amlwg fod y cynllun yn peryglu safonau gofal.

"Fodd bynnag, gan ei bod yn amlwg y bydd Cefn Coed yn parhau i ddarparu gwasanaeth derbyn oedolion acíwt dros yr ychydig flynyddoedd nesaf, mae angen i'r Bwrdd Iechyd barhau i fuddsoddi digon yn yr ysbyty er mwyn gallu gwella amgylchedd sefydliadol y wardiau a lefel y gwasanaethau a ddarperir, ac yn enwedig staffio".

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol