BBC Cymru Fyw

Canfod canŵydd yn anymwybodol ar draeth ger Y Bermo

Published
Mae dyn 82 oed yn cael triniaeth yn yr ysbyty ar ôl iddo gael ei ddarganfod yn anymwybodol ar draeth yn Y Friog ger y Bermo yng Ngwynedd.
Daeth cerddwr o hyd iddo'n gorwedd yn ei ganŵ tua 7.40pm nos Fercher.
Cafodd ei gludo mewn hofrennydd i ysbyty Bronglais yn Aberystwyth ac yn ôl parafeddygon roedd yn "ymwybodol ond yn wan".
Dywedodd Gwylwyr y Glannau Caergybi nad oeddent yn gwybod, hyd yn hyn, beth achosodd i'r dyn fod yn anymwybodol.