Bwrdd Iechyd: Ymddiheuro i deulu menyw fu farw

Cyhoeddwyd

Mae bwrdd iechyd wedi ymddiheuro i deulu menyw 68 oed o Aberaman ger Aberdâr fu farw ar ôl cael ei heintio â Hepatitis B tra oedd hi'n cael llawdriniaeth yn Ysbyty Treforys.

Roedd claf arall yn cael triniaeth ar gyfer Hepatitis B yn yr ysbyty ar y pryd.

Casglodd ymchwiliad annibynnol fod gwendidau yn y broses lanhau offer yn Uned y Galon.

Mae teulu Nancy Lane wedi dweud ei bod yn anodd dygymod â'i marwolaeth oherwydd ei bod mor sydyn a bod modd ei hosgoi.

Gweithdrefnau

Bu farw Mrs Lane ym Mehefin 2011 wedi iddi gael ei heintio yn ystod llawdriniaeth ar ei chalon yn Ysbyty Treforys ym mis Mawrth.

Pan ddaeth i'r amlwg ei bod hi wedi cael ei heintio comisiynodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg adroddiad panel adolygu annibynnol.

Mae'r adroddiad yn gwneud nifer o argymhellion, gan gynnwys dadlygredd, atal a rheoli heintiau, hyfforddi staff a gweithdrefnau archwilio.

Dywedodd y bwrdd iechyd eu bod yn derbyn yr holl argymhellion.

Ym mis Ionawr 2012 gofynnodd y bwrdd iechyd i Dr Neil Wigglesworth o dîm Rhaglen Heintiau sy'n Gysylltiedig â Gofal, Iechyd Cymru arolygu newidiadau a gwelliannau.

'Achos trasig'

Mewn datganiad, dywedodd teulu Mrs Lane: "Rydym yn gobeithio na fydd unrhyw deulu arall yn gorfod dioddef yr un profiadau â ni ac mae'n ofid mawr gwybod bod profion wedi casglu bod claf arall yn yr ysbyty wedi dod i gysylltiad â'r firws.

"Mae'n angenrheidiol bod gwersi yn cael eu dysgu wedi'r achos trasig hwn a dylai'r bwrdd iechyd ddodi systemau a gweithdrefnau mewn lle i sicrhau diogelwch y cleifion.

"Rydyn ni'n pryderu am lefelau glendid cyffredinol a rheoli heintiau yn yr ysbyty pan gafodd Nancy lawdriniaeth.

"Mae'r adroddiad wedi casglu mai teclyn chwilio heintiedig gafodd ei ddefnyddio yn ystod y llawdriniaeth oedd achos yr haint."

'Gwersi'

Dywedodd Dr Bruce Ferguson, Cyfarwyddwr Meddygol Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg: "Rydym wedi dysgu gwersi arwyddocaol wedi'r achos trasig hwn ac rydym wedi cymryd camau i wella ein gweithdrefnau i leihau'r tebygrwydd o hyn yn digwydd eto.

"Rydym yn fodlon ar y canfyddiadau wedi'r arolwg o'r Uned Galon ym mis Ionawr.

"Hoffem dawelu meddyliau cleifion ein bod wedi gwneud popeth posib i gyflawni'r gwelliannau angenrheidiol."

Dywedodd y bwrdd iechyd eu bod yn ymddiheuro i deulu a ffrindiau Mrs Lane ac nad oedden nhw wedi darparu'r safon uchel o ofal iechyd y dylai hi fod wedi ei derbyn.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol