Rhybudd i bensiynwyr

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Dylai pobl fod ar eu gwyliadwriaeth, medd yr heddlu

Mae Adran Safonau Masnach yn annog pobl i fod ar eu gwyliadwriaeth wedi i ddyn oedd yn honni ei fod yn arddwr dargedu pensiynwr bregus yn ei gartref ym Mhrestatyn.

Aeth y dyn at y pensiynwr a chynnig gwneud gwaith garddio iddo a chafodd dâl ymlaen llaw o £120 mewn arian parod.

Pan aeth y pensiynwr i stafell arall a throi rownd roedd y dyn wedi diflannu. Mae Heddlu'r Gogledd yn ymchwilio.

Dywedodd Ian Millington o Safonau Masnach Sir Ddinbych: "Tra bod y rhan fwya o arddwyr yn ddilys ac yn cynnig gwasanaeth dibynadwy, mae yna rai unigolion diegwyddor wnaiff fanteisio ar bobl fregus a'r henoed.

'Yn ofidus'

"Yn yr achos hwn fe fanteisiodd y dyn ar y cyfle i ymadael heb wneud y gwaith ac yn sgil hyn mae'r dyn oedrannus yn ofidus ac ar ei golled.

Dywedodd na ddylai neb gytuno i unrhyw waith os oedd masnachwr yn cyrraedd heb ei wahodd nac i dalu am waith ymlaen llaw.

Mae unrhyw fasnachwr dilys, meddai, yn rhoi dyfynbris ysgrifenedig a gwaith papur yn dweud pwy ydyn nhw ac o ble maen nhw'n dod.

"Os oes cytundeb yn eich cartref a masnachwr yn bresennol mae hawl gyfreithiol i saith diwrnod o ailfeddwl."

Cadw llygad

Dywedodd y Sarjant Ceri Hawe eu bod hefyd yn annog preswylwyr i fod yn fwy gwyliadwrus rhag ofn bod pobl amheus yn yr ardal.

"Mae patrolau plismona amlwg ym Mhrestatyn ac fe fyddan nhw'n cynnig cyngor arbennig.

Dywedodd y dylai pobl roi gwybod am bobl amheus - a pheidio â gadael i bobl ddierth ddod i mewn i'r cartref.

Straeon perthnasol