Cameron yn ymosod ar record Llafur yng Nghymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, AFP
Disgrifiad o’r llun,
Roedd David Cameron yn ymgyrchu yng Nghymru ddydd Iau

Mae'r Prif Weinidog, David Cameron, wedi ymosod ar record Llafur ym meysydd addysg ac iechyd yng Nghymru.

Roedd yn ymgyrchu yng Nghymru ar gyfer yr etholiadau lleol ym mis Mai.

Yng Nghaerdydd dywedodd wrth BBC Cymru ei fod, serch hynny, yn "parchu" Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, a Llywodraeth Cymru.

"Ond dwi ddim yn ymddiheuro am ddod i Gymru heddiw a dweud, yn achos addysg a gofal iechyd, mae yna beryg go iawn y bydd Cymru ar ei hôl hi.

'Agenda fwy radical'

"Nid yw'n rhan o'm swydd i ddod yma a dweud bod popeth yn iawn.

"Os byddaf yn gweld problem - ac mae yna broblem gyda chyrhaeddiad addysgiadol - dwi'n credu ei bod yn ddyletswydd arna i ddweud hynny ac annog gwleidyddion, gan gynnwys y Ceidwadwyr Cymreig, i wneud mwy ac i fod ag agenda fwy radical."

Dywedodd ei fod o blaid cyhoeddi tablau sy'n asesu perfformiad ysgolion a chynnal profion cyson.

Dyw tablau o'r fath ddim wedi eu cyhoeddi yng Nghymru ers 2001.

Y llynedd dechreuodd Llywodraeth Cymru asesu ysgolion mewn bandiau, a chyhoeddi'r canlyniadau.

Trydaneiddio

Dywedodd Mr Cameron fod Llywodraeth y Deyrnas Unedig am trydaneiddio rheilffyrdd yng nghymoedd y de.

"Rhaid i ni benderfynu'r union gyllid a gweddill y manylion ond, heb os, mae hwn yn rhywbeth rydym am ei wneud."

Yn ogystal â thrydaneiddio Rheilffyrdd y Cymoedd mae Llywodraeth Cymru o blaid trydaneiddio lein y Great Western hyd at Abertawe.

Wrth ymateb i sylwadau Mr Cameron fe wnaeth Llafur feirniadu "obsesiwn y Torïaid gyda model ar gyfer y system addysg sydd wedi ei seilio ar gystadleuaeth a gelyniaeth".

Dywedodd Lynne Neagle, AC Llafur: "Yn wahanol i'r Torïaid yn Lloegr, mae Llafur Cymru wedi gweithio'n galed mewn llywodraeth gan gydweithio gydag athrawon i sicrhau newid llwyddiannus.

"Dyna pam nad oes yna dablau ysgolion. Dyna pam i ni gael gwared ar Sats a chyflwyno'r cyfnod sail a chreu cwricwlwm sy'n canolbwyntio ar sgiliau.

"Mae Llafur Cymru wedi parhau yn driw i'r model o addysg gyfun oherwydd ein bod yn rhoi cyfle teg i bob un o'n plant."

Yn yr etholiadau ar Fai 3 fe fydd y Ceidwadwyr yn amddiffyn 160 o seddi.

Bydd yna etholiadau mewn 21 o'r 22 cynghorau - gyda chyngor Ynys Môn yn cael ei ethol yn 2013.