BBC Cymru Fyw

Gŵyl Jazz: Saith cais

Published
image captionMae'r ŵyl flynyddol yn rhoi lliw i strydoedd y dref bob haf
Mae'r cyngor celfyddyddau wedi derbyn saith cais gan sefydliadau sydd â diddorddeb mewn cynnal Gŵyl Jazz Aberhonddu.
Bydd y ceisiadau yn cael eu trafod gan y cyngor ar Ebrill 17 a bydd y cais buddugol yn cael ei gyhoeddi cyn diwedd y mis.
Fe ddaw hyn ar ôl i Ŵyl Y Gelli, a fu'n gyfrifol am gynnal yr ŵyl jazz er 2009, gyhoeddi eu bod yn dod â'r cysylltiad i ben.
Cafodd yr ŵyl ei chynnal am y tro cyntaf ym 1984 yn ystod mis Awst.

Trafferthion ariannol

Dros y blynyddoedd mae'r ŵyl wedi cael llwyddiant yn ogystal ag wynebu beirniadaeth.
Mae wedi denu rhai o brif enwau jazz y byd yn ogystal â rhoi llwyfan i artistiaid newydd.
image copyrightOther
image captionMae'r ŵyl wedi cynnig llwyfan i gerddorion fel Courtney Pine
Ond mae trafferthion ariannol wedi bod yn gysgod dros yr ŵyl.
Wedi i hyrwyddwyr yr ŵyl fynd i'r wal yn 2008 fe wnaeth Gŵyl y Gelli ddod i'r adwy a chynnal yr Ŵyl yn 2009, 2010 a 2011.
Mae Gŵyl Ymylol Aberhonddu wedi ffynnu dros y blynyddoedd a bellach mae'r ŵyl honno wedi datblygu i fod yn ddigwyddiad ar liwt ei hun.
Dywedodd David Brockwell, un o hyrwyddwyr yr ŵyl ymylol: "Rwyf am helpu pwy bynnag fydd yn cynnal yr Ŵyl Jazz i sicrhau bod yr ŵyl yn llwyddiannus.
"Mae gennym nifer o sgiliau a thalentau yn ein tref gall gael eu defnyddio i sicrhau llwyddiant yr ŵyl.

Straeon perthnasol

  • Gwyl jazz ar newydd wedd