Rhybudd tymhorol am fynydda yn Eryri

Yr Wyddfa Image copyright (C) British Broadcasting Corporation
Image caption Gall mynyddoedd fod yn beryglus yn ogystal â bod yn brydferth

Mae yna rybudd i bobl fod yn ofalus wrth fynydda dros wyliau'r Pasg.

Dywedodd Partneriaeth Mynydda Diogel Gogledd Cymru fod angen i bobl gofio mai pwrpas antur mynydd oedd mwynhau ac nad oedd angen cyrraedd y copa.

Yn ôl llefarydd, roedd y neges yn benodol ar gyfer teuluoedd ifanc sy'n ymweld ag Eryri.

"Hyd yn oed yn nhymor y gwanwyn mae'n hawdd anghofio y gall mynyddoedd Eryri fod yn wyllt a digroeso," meddai'r llefarydd.

Fe allai'r cyfnod hwn fod yn un prysur i dimau achub mynydd lleol.

"Mae'n bwysig bod plant ac oedolion ifanc yn cael y cyfle i fwynhau mynyddoedd yn ddiogel," meddai John Grisdale, Cadeirydd Tîm Achub Mynydd Llanberis.

"Yn rhy aml, 'dw i wedi clywed hanesion am blant yn cael eu cymryd i gopa'r Wyddfa mewn tywydd ofnadwy ac ar ôl dychwelyd yn dweud nad ydyn nhw fyth am weld mynydd arall eto.

'Mwynhau'

"Byddwn yn cynghori rhieni i feddwl yn ofalus am eu dewis o lwybr a gofyn iddyn nhw eu hunain a fydd eu plant yn mwynhau mynd yn uchel i'r mynyddoedd."

Mae'r Parc Cenedlaethol yn defnyddio gwefan Twitter i roi'r wybodaeth ddiweddara i gerddwyr.

Dywedodd Warden Parc Cenedlaethol Eryri, Gruff Owen, na ddylai her fawr fod ar draul mwynhad a diogelwch.

"Gall Eryri fod yn fwynhad i blant am weddill eu bywydau neu achosi ychydig oriau o ddiflastod,'" meddai.

'Llwybrau'

"Dylai rhieni sy'n dymuno cyflwyno eu plant i gerdded mynyddoedd ystyried mynd â nhw ar hyd un o'r nifer o lwybrau cerdded sydd yn yr ardal.

"Mae'r rhain yn cynnig golygfeydd rhagorol a heriau mawr heb y risgiau sy'n gysylltiedig â dringo'r mynyddoedd uchaf."

Dywedodd y dylai'r rhai sydd am fentro i gopa'r mynyddoedd ddilyn canllawiau diogelwch, gan gymryd sylw o ragolygon y tywydd.

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.