Dechrau clirio'r tanwydd o long yn Llanddulas

  • Cyhoeddwyd
Llong yr MV Carrier fore IauFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r gwaith o wagio'r tanwydd wedi dechrau

Fe allai hi gymryd drwy'r penwythnos i gwblhau'r gwaith o wagio tanc tanwydd llong yr MV Carrier yn Llanddulas ger Bae Colwyn.

Fe aeth y llong i drafferthion mewn gwyntoedd cryfion nos Fawrth.

Mae arbenigwyr wedi dechrau'r gwaith o symud 24,000 litr o danwydd.

Dim ond ar ôl symud yr olew bydd modd dechrau ar y gwaith o symud y llong.

Bu'r A55 ar gau am gyfnod ond mae wedi ail agor gyda chyfyngiadau cyflymdra o 40 mya.

Dywedodd Gareth Pritchard Dirprwy Brif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru y bydd y cyfyngiadau yn parhau mewn grym tra bod y tanwydd yn cael ei wagio.

Mae llwybr beic rhwng Llanddulas a Hen Golwyn yn parhau ar gau.

Eisoes mae peth o'r disel wedi gollwng, ond credir mai bach yw'r bygythiad i fywyd gwyllt yn yr ardal ar hyn o bryd.

Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Llun o'r llong fore Mercher

Achub

Cwmni PGC Demolition, sydd wedi ennill y cytundeb i symud yr olew.

Ail gymal y gwaith fydd symud y llong o'i safle presennol.

Cafodd saith aelod o griw'r llong, i gyd o Wlad Pwyl, eu hachub am 1am fore Mercher wedi i'r MV Carrier o'r Almaen daro'r creigiau yn ymyl Glanfa Jaynes yn Llanddulas ger Bae Colwyn nos Fawrth.

Roedd pryder y gallai mwy o olew lifo i'r môr ac mae Bae Lerpwl yn ardal gwarchod arbennig.

Mae arbenigwyr achub a llygredd yn asesu'r difrod a gallai'r achub bara am hyd at dair wythnos.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol