Archesgob yn arwain taith Y Groglith yn Y Barri

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Archesgob Cymru yn arwain yr orymdaith ar Y Groglith

Mae Archesgob Cymru wedi arwain "taith y tystion" drwy strydoedd ym Mro Morgannwg Ddydd Gwener y Groglith.

Roedd y daith ddwy filltir yn arwydd o stori'r Iesu yn cario'r groes wrth i bobl o wahanol eglwysi ddod at ei gilydd.

Yn Wrecsam roedd digwyddiad tebyg.

Yn Y Barri roedd Y Parchedicaf Ddr Barry Morgan yn annerch wedi i blwyfolion gario croesbren 10 troedfedd drwy'r strydoedd.

Roedd y daith yn cychwyn am hanner dydd yn Parade Gardens ac yn dod i ben yn Yr Ardd Goffa yn Eglwys New Jerusalem.

Gŵyl y banc

"Ychydig bach o wybodaeth sydd gan bobl am yr hyn y mae'r Cristion yn ei nodi ar Ddydd Gwener y Groglith," meddai'r trefnydd, Y Tad Robert Parrish o Ferthyr Dyfan, Bro Morgannwg.

Ffynhonnell y llun, john lord
Disgrifiad o’r llun,
Pen y daith oedd Eglwys New Jerusalem

"I nifer, Gwener y Pasg yw diwrnod cyntaf penwythnos Gŵyl y Banc.

"Oherwydd hyn, mae'r Cristnogion yn Y Barri wedi dod at ei gilydd i rannu stori'r croeshoelio a'r atgyfodiad."

Yn Wrecsam mudiad Cytûn drefnodd y digwyddiad ddechreuodd y tu allan i Eglwys y Drindod yn Ffordd y Brenin am 10.45am.

Roedd darlleniadau y tu allan i Amgueddfa Wrecsam, hen adeilad Marks and Spencer, Gwesty'r Wynnstay.

Pen y daith oedd Canolfan Siopa Dôl yr Eryrod erbyn 12.30pm.

Band Byddin Yr Iachawdwriaeth oedd yn arwain yr orymdaith.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol