Anrhydedd i Alex

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Alex Jones yn fyfyrwraig yn Aberystwyth

Bydd cyflwynwraig y One Show, Alex Jones o Rydaman, yn cael ei hanrhydeddu gan Brifysgol Aberystwyth.

Mae hi ymhlith wyth fydd yn cael eu hurddo'n gymrodyr yn ystod y seremonïau graddio ym mis Gorffennaf.

Hefyd yn derbyn yr anrhydedd mae'r cyn Archdderwydd, John Gwilym Jones, a'r actor, Michael Sheen.

Dywedodd llefarydd ar ran y brifysgol: "Urddir y teitl cymrawd i unigolyn uchel ei barch a chanddynt gysylltiad agos â Phrifysgol Aberystwyth neu sydd wedi gwneud cyfraniad arbennig i fywyd proffesiynol neu gyhoeddus yng Nghymru."

Mae Alex Jones yn gyn fyfyrwraig Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu. Dechreuodd ei gyrfa fel ymchwilydd teledu cyn dod yn gyflwynwraig ar raglenni plant S4C.

Cafodd Michael Sheen ei fagu yn Port Talbot.

Astudiodd yn RADA ac ers hynny mae wedi cael ei enwebu am dri BAFTA ac un wobr Emmy.

Adeg y Pasg yn 2011 fe gyfarwyddodd cynhyrchiad Theatr Genedlaethol Saesneg Cymru o The Passion, drama 72 awr yn portreadu Ddioddefaint Crist, gafodd ei lwyfannu ym Mhort Talbot.

Magwyd John Gwilym Jones yng Nghastell Newydd Emlyn mewn teulu sydd wedi dod yn amlwg ym mywyd yr Eisteddfod Genedlaethol.

Y mae'n Brifardd ac roedd yn Archdderwydd Cymru.

Graddiodd o Aberystwyth yn y 1950au hwyr gyda gradd yn y Gymraeg a daeth yn Weinidog yn Eglwys Bresbyteraidd Cymru.

Y pump arall fydd yn derbyn yr anrhydedd yw:

Yr Athro Michael Clarke:

Mae'n gyn fyfyriwr yn yr Adran Wleidyddiaeth Ryngwladol. Ar hyn o bryd fe yw Cyfarwyddwr Sefydliad Brenhinol y Gwasanaethau Unedig.

Tan fis Gorffennaf 2007 fe oedd Dirprwy Is-Bennaeth a Chyfarwyddwr Datblygiad Ymchwil Coleg y Brenin Llundain lle mae'n Athro Gwadd mewn Astudiaethau Amddiffyn.

Syr David Lloyd Jones

Fe yw un o Farnwyr Gweinyddol Cymru. Roedd yn uchel ei barch ym Mhrifysgol Caergrawnt cyn iddo gael ei benodi i'r Uchel Lys.

Gwnaeth gyfraniad aruthrol i ddatblygiad y system gyfreithiol yng Nghymru a hyrwyddiad y Gymraeg yn y system gyfreithiol. Fe'i ganed ac fe'i magwyd ym Mhontypridd.

Caitlin Moran:

Mae Caitlin Moran yn ddarlledwraig a beirniad teledu. Y mae hefyd yn golofnydd gyda The Times lle mae'n cyfrannu tair colofn yr wythnos.

Dr Jan Jaroslav Pinkava

Graddiodd Dr Pinkava o'r Adran Gyfrifiadureg gyda Gradd Dosbarth Cyntaf a derbyniodd PhD o Adran Roboteg Ddamcaniaethol y brifysgol.

Mae'n enillydd Oscar am ei waith ar ffilmiau animeiddiedig ac wedi gweithio i Pixar ers 1993. Enillodd ei ffilm fer, Geri's Game, Oscar yn 1997 am y ffilm animeiddiedig fer orau.

Fe wnaeth y gwaith animeiddio hefyd ar gyfer y ffilm A Bug's Life a'r cynllunio bwrdd stori ar gyfer Monsters, Inc. a Toy Story 3.

Mark Price

Ymunodd Mark Price â Phartneriaeth John Lewis yn 1982 fel hyfforddai graddedig. Gweithiodd mewn amrywiol swyddi cyn cael ei benodi'n Rheolwr Gyfarwyddwr Waitrose ym mis Ebrill 2007.

Bydd y seremonïau graddio rhwng dydd Mawrth, Gorffennaf 10, tan dydd Gwener, Gorffennaf 13.

Straeon perthnasol