Ymchwiliad i gyfrifon côr meibion

Cyhoeddwyd

Mae'r heddlu yn ymchwilio ar ôl i anghysonderau difrifol gael eu darganfod yng nghyfrifon Côr Meibion Treorci.

Deellir bod yr anghysonderau yn ymwneud â miloedd o bunnoedd.

Fe wnaeth y Côr gysylltu â'r heddlu ar ôl archwiliad o'r cyfrifon.

Dywed heddlu'r De fod dau berson wedi ymweld â gorsaf heddlu o'u gwirfodd er mwyn cael eu holi.

Does neb wedi cael ei arestio.

Dywedodd llefarydd ar ran Heddlu'r De: "Rydym yn ymchwilio ar ôl i honiadau gael eu gwneud am anghysonderau yn y modd roedd cyfrifon Côr Meibion Treorci yn cael eu rheoli."

Dywedodd llefarydd ar ran y côr: "Mae'r mater nawr yn rhan o ymchwiliad gan yr heddlu a byddai'n amhriodol i wneud unrhyw sylw pellach.

"Dymuna Côr Meibion Treorci gymryd y cyfle hwn i danlinellu'r ffaith ein bod wedi ymrwymo i barhau â'r gwaith o gynnal enw da'r côr fel un sy'n ffynnu ac yn uchel ei barch yn y byd cerddorol.

"Rydym yn parhau i roi pwyslais ar y safon gerddorol uchaf posib ac rydym yn benderfynol o barhau gyda'n gwaith elusennol."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol