Dau undeb o blaid streicio

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Gallai'r penderfyniad olygu streic yn yr hydref

Mae undeb wedi pleidleisio o blaid gweithredu diwydiannol oherwydd "ymosodiadau ideolegol" ar addysg.

Yn eu cynhadledd yn Birmingham pleidleisiodd undeb yr Nasuwt yn unfrydol a gallai hyn olygu streic yn yr hydref.

Cyfeiriodd trysorydd yr undeb, Brian Cookson, at yr "ymosodiadau mileinig" ar amodau gwaith athrawon.

"Mae addysg yn y llinell flaen oherwydd yr ymosodiad hwn ar y sector cyhoeddus.

'Rhyfel'

"Rhaid i ni amddiffyn ein hunain oherwydd yr ymosodiadau ar gyflog, pensiynau a'n hawliau," meddai.

Dywedodd y dirprwy brifathro, Martin McCusker, fod y llywodraeth wedi "cyhoeddi rhyfel" ar athrawon ac mai addysg ac iechyd oedd y "targedau mawr" ar ôl yn y sector cyhoeddus.

Bydd arweinyddiaeth yr undeb yn trefnu ymgyrch fydd yn cynnwys gweithredu nad yw'n cynnwys streicio - a pharatoi ar gyfer pleidlais ar gyfer streicio.

"Y broblem yw bod ymyrraeth y llywodraeth yn rhwystro athrawon rhag codi safonau ar gyfer disgyblion," meddai Chris Keates, yr ysgrifennydd cyffredinol, cyn y ddadl yn y gynhadledd.

68

Mae newidiadau pensiwn yn golygu mwy o gyfraniadau a chodi'r oedran ymddeol i 68.

Dywedodd llefarydd ar ran yr Adran Addysg: "Hon yw'r fargen orau o dan yr amgylchiadau.

"Mae'n gwarantu un o'r pensiynau gorau i athrawon ac yn lleihau costau cynyddol i'r trethdalwr.

"Rydym wedi bod yn trafod â'r undebau am fisoedd ac wedi ceisio ymateb i'w pryderon."

Straeon perthnasol