Trefn asesu o dan y lach

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Y llywodraeth: 'Rhaid i safonau wella er lles y disgyblion'

Mae undeb yr NASUWT wedi beirniadu cynllun Llywodraeth Cymru i gyflwyno trefn asesu perfformiad athrawon.

Yn eu cynhadledd yn Birmingham dywedodd cynrychiolwyr y byddai'r cynllun yn golygu mwy o bwysau gwaith.

Bydd y drefn newydd yn dod i rym ym Medi.

Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud mai'r nod yw codi safonau nid cynyddu pwysau.

Bydd athrawon yn rhan o "ymarfer myfyriol," meddai, ac yn cofnodi manylion ar ffurflen.

'Baich biwrocrataidd'

Dywedodd trefnydd yr undeb yng Nghymru, Rex Philips: "Rydyn ni'n poeni y bydd y drefn newydd yn faich biwrocrataidd ychwanegol ar ein haelodau ni ac y bydd yn effeithio ar eu cydbwysedd gwaith a hamdden."

Mae llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru wedi dweud bod y Gweinidog Addysg am wella safonau a bod perfformiad athrawon yn rhan bwysig o'r broses.

"Yn sicr, mae datblygu proffesiynol wrth wraidd ei agenda.

"Nid ydym am orlwytho athrawon ond mae'n hanfodol bod safonau'n gwella er lles y disgyblion."

Straeon perthnasol