Dod o hyd i gorff ar draeth

Cyhoeddwyd

Mae'r heddlu yn ymchwilio i farwolaeth dyn y daethpwyd o hyd iddo ar draeth yng ngogledd Gŵyr.

Daethpwyd o hyd i gorff y dyn 47 oed ar draeth Crofty tua 11:30am ddydd Sul.

Dywedodd Heddlu'r De nad ydyn nhw'n trin y farwolaeth fel un amheus.

Nid yw enw'r dyn wedi ei gyhoeddi hyd yn hyn.