Lladrad yn achosi difrod i ysgol

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r heddlu yn credu bod dŵr wedi mynd mewn i'r adeilad wedi i blwm gael ei ddwyn o do Tref-y-Rhyg

Mae lladron wedi achosi gwerth degau o filoedd o bunnau o ddifrod ar ôl dwyn plwm o ysgol gynradd yn Rhondda Cynon Taf.

Mae dwy ystafell ddosbarth yn Ysgol Gynradd Tonyrefail yn Nhref y Rhyg wedi eu difrodi'n sylweddol ar ôl i ran o'r to ddymchwel yn ystod glaw trwm dros y Sul.

Fe gafodd dwy injan dân eu hanfon i'r safle i helpu i dynnu dŵr o'r adeilad.

Mae dros 400 o lyfrau wedi'u difrodi gan y glaw, ynghyd â bwyd a phalisau.

"Roedd hi fel Rhaeadrau Niagra," meddai pennaeth yr ysgol, Clair Jones.

"Roedd y dŵr yn cyrraedd at ein pen-gliniau mewn dau o ddosbarthiadau'r llawr ucha'.

"Roedden nhw wedi cymryd plwm o'r to ac roedd hi wedi bwrw'n drwm nos Sul, felly mi ddaeth y glaw i gyd mewn."

Camerâu wedi'u gorchuddio

Gyda rhai teils wedi disgyn i'r ystafell, roedd eraill oedd yn dal ar y to yn sigo o dan bwysau'r dŵr.

Cafodd lluniau a gwaith ar y waliau eu dinistrio ac roedd 'na ddifrod i offer trydanol.

Cafodd camerâu cylch cyfyng eu gorchuddio i atal y lladron rhag cael eu hadnabod.

Roedd yr ysgol wedi cau ar gyfer gwyliau'r Pasg ar y dydd Mercher.

"Mae'n bosib eu bod wedi dwyn y plwm y noson honno, neu hyd yn oed y dydd Iau," meddai Ms Jones.

"Mae'r heddlu yn credu bod gan y lladron fan gan fod y plwm yr un hyd â dau dŷ teras."

Dylai unrhyw un â gwybodaeth am y digwyddiad gysylltu â Heddlu De Cymru ar 101.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol