Dim lle i Dave Roberts yn y tîm Paralympaidd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Mae David Roberts wedi bod yn diodde' gydag anafiadau ers tua dwy flynedd

Dyw'r nofiwr Paralympaidd Dave Roberts ddim wedi cael ei ddewis ar gyfer tîm Paralympaidd Prydain ar gyfer Gemau 2012 yn Llundain.

Roedd Roberts, sydd wedi ennill 11 medal aur, wedi methu â chyrraedd yr amseroedd angenrheidiol yn y rasys dull rhydd 50m a 100m mewn treialon yn Sheffield dros y penwythnos.

Bydd y nofiwr 31 oed nawr yn colli'r cyfle i gipio record medalau'r Fonesig Tanni Grey-Thompson, a sicrhau ei le yn y llyfrau hanes fel yr athletwr Paralympaidd Prydeinig mwya' llwyddiannus yr oes fodern.

Mae'r Cymry Liz Johson o Gasnewydd, a Nyree Kindred o'r Porth yn y Rhondda wedi cael eu henwebu ar gyfer lle yn y Gemau ond byddan nhw'n gorfod disgwyl tan fis Mehefin i glywed a ydyn nhw wedi bod yn llwyddiannus ai peidio.

Mae 16 o nofwyr o Brydain wedi cael eu dewis ar gyfer carfan Prydain i'r Gemau Paralympaidd. Yn eu plith mae'r enillydd medal aur Ellie Simmonds sy'n hyfforddi yn Abertawe, a Rhiannon Henry sy'n dod o Ben-y-bont ar Ogwr.

Anafiadau

Roedd Dave Roberts, a anwyd yng Nghaerdydd, wedi cael cyfres o anafiadau dros y ddwy flynedd ddiwetha' ac wedi cydnabod yn Sheffield y gallai ei ymdrechion i gyrraedd y gemau Paralympaidd eleni fod yn rhy hwyr.

"Fe wnes i rwygo esgyrn yn fy mreichiau'r llynedd a dywedodd y llawfeddyg y dylai'r anaf fod wedi rhoi terfyn ar fy ngyrfa. Heblaw am Gemau Llundain, mae'n debyg y byddwn i wedi ymddeol," meddai Roberts.

"Allwn i ddim fod wedi gwneud llawer mwy ond falle bod y ras yna un yn ormod," ychwanegodd.

"Gemau cartre' yw rhai Llundain ac mi fyddwn i wrth fy modd yn bod yno ond weithiau mae'n rhaid gwrando ar eich corff ac efallai ei bod hi'n amser ailystyried."

Roedd y pencampwr Paralympaidd presennol Liz Johnson hefyd wedi methu â chyrraedd y targed yn y ras froga 100m, ond mae hi wedi cael ei henwebu am le yn y garfan.

Bydd yn rhaid iddi hi, a 24 o nofwyr eraill, aros tan fis Mehefin cyn cael clywed a ydyn nhw wedi cael eu dewis ar gyfer tîm Paralympaidd Prydain yng Ngemau Llundain 2012 gan y Pwyllgor Nofio Paralympaidd Rhyngwladol.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol