Wylfa: Diffodd un o'r adweithyddion niwclear

The existing Wylfa plant on Anglesey Image copyright BBC news grab
Image caption Wylfa has permission to operate until 2014

Bydd un o'r adweithyddion yn atomfa Wylfa ar Ynys Môn yn cael ei ddiffodd yn ddiweddarach y mis hwn.

Dywed swyddogion y bydd Adweithydd 2, a ddechreuodd weithredu yn 1971, yn rhoi'r gorau i gynhyrchu trydan ar Ebrill 30 oherwydd diffyg cyflenwad tanwydd.

Mae gan Adweithydd 1 drwydded i weithredu tan 2014.

Fis diwetha' penderfynodd cwmni tynnu nôl o gynlluni adeiladu atomfa Wylfa B a ddylai fod wedi'i chwblhau erbyn 2025.

'Parhau cynhyrchiant'

Y bwriad oedd i'r atomfa newydd gymryd lle'r atomfa bresennol.

Roedd undebau, gwleidyddion ac arweinwyr cymunedau wedi datgan eu siom yn dilyn y penderfyniad ond cafodd ei groesawu gan ymgyrchwyr gwrth niwclear.

Ddydd Mawrth, dywedodd cyfarwyddwr safle'r atomfa, Stuart Law: "Mae Adweithydd 2 wedi gweithredu'n ddiogel yn ystod y pedwar degawd diwethaf ac mae'n rhaid rhoi clod i'r gweithlu sydd wedi cynnal a chadw'r safle'n ddiogel.

"Gallwn gadarnhau y bydd yr adweithydd yn cael ei ddiffodd ar Ebrill 30 ac fe fyddwn yn canolbwyntio ar barhau cynhyrchiant Adweithydd 1."

Dywedodd Brian Burnett, pennaeth y rhaglen ar ran yr Awdurdod Dadgomisiynu Niwclear, perchnogion y safle, fod gan Wylfa "hanes hir o gynhyrchu trydan yn ddiogel".

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.