Uned mân anafiadau Ysbyty Bae Colwyn i ailagor

Cyhoeddwyd

Bydd Uned Mân Anafiadau ysbyty yn ail agor ar ôl bod ynghau dros dro i leihau pwysau gwaith staff yn ystod misoedd prysur y gaeaf.

Roedd yr uned yn Ysbyty Bae Colwyn yn un o'r wardiau a gafodd eu cau yng ngogledd Cymru ym mis Rhagfyr.

Cafodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr eu beirniadu am beidio rhoi digon o rybudd i'r cyhoedd cyn cau'r uned.

Mae'r bwrdd iechyd wedi cadarnhau y bydd yr uned yn ailagor ar ddydd Llun, Ebrill 16.

Yn ystod cyfarfod a gafodd ei gynnal ym mis Chwefror eleni, mynegodd y Cyngor Iechyd Cymuned eu pryder wedi iddynt gael gwybod nad oedd rhai meddygon teulu a rheolwyr gwasanaethau cymdeithasol wedi eu hysbysu bod y wardiau a'r unedau yn cau tan 24 awr cyn i'r wybodaeth gael ei rhyddhau i'r cyhoedd.

Clywodd y cyngor cymuned y byddai protocol yn cael ei lunio ar gyfer newidiadau brys o ran y gwasanaeth iechyd yng ngogledd Cymru.

Yn flaenorol dywedodd y bwrdd iechyd y byddai'r wardiau a'r unedau ynghau tan ddiwedd mis Mawrth 2012.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol