Llys: Dwyn peiriant arian o ysbyty 'ar droli'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Clywodd y llys fod y criw o ladron wedi cloi eu hunain y tu mewn i gyntedd yr ysbyty

Mae dau ddyn wedi cael eu carcharu ar ôl cyfadde' dwyn peiriant arian parod gyda bron i £49,000 ynddo o gyntedd ysbyty, gan ddefnyddio troli i'w gludo oddi yno.

Clywodd Llys y Goron Caernarfon fod y peiriant a'r arian wedi cael eu dwyn o Ysbyty Glan Clwyd ym Modelwyddan, Sir Ddinbych, ym mis Rhagfyr 2010.

Cafodd Philip Lowe, 26 o Huyton, Lerpwl, ei ddedfrydu i chwe blynedd a chwe mis o garchar, tra bod Carl Cavanagh, 29, hefyd o Huyton, wedi ei garcharu am chwe blynedd.

Chafodd y peiriant na'r arian ei ddarganfod.

Fe ddigwyddodd y lladrad ychydig cyn Nadolig 2010 yn ystod oriau man y bore.

Clywodd y llys fod y peiriant, oedd yn werth bron i £5,000, newydd gael ei ail-lenwi'r diwrnod blaenorol gyda phapurau £20 a £10.

Troli ysbyty

Dywedodd Wyn Lloyd Jones ar ran yr erlyniad fod nifer o geir wedi'u defnyddio yn ystod y lladrad, a bod o leia' bedwar o ddynion yn rhan o'r cynllwyn.

Ychwanegodd bod troli wedi cael ei ddefnyddio i gludo'r peiriant trwm o'r adeilad i gar Volvo gerllaw.

Clywodd y llys fod y gang wedi "cloi eu hunain mewn" tra'n tynnu'r peiriant o'r wal. Fe ddefnyddion nhw gadwyni beic i gadw'r drysau ynghau ac fe ddefnyddiodd un o'r dynion drosol i atal staff a swyddogion diogelwch rhag ymyrryd wrth iddynt adael y safle.

Honnodd yr erlyniad fod car Volvo yn cario'r peiriant wedi diflannu, ond bod yr heddlu wedi dilyn car Volvo arall, gan gyrraedd cyflymder o 130 milltir yr awr (210 cilometr yr awr) cyn iddynt roi'r gorau iddi ac i un o'r teithwyr gael ei arestio.

'Proffesiynol'

Wnaeth yr heddlu ddim llwyddo i ddal y car arall oedd yn cludo'r peiriant arian parod.

Yn ôl y cofiadur Winston Roddick QC: "Roedd wedi'i drefnu'n ofalus ac yn broffesiynol - er mwyn gwneud llawer o arian."

Fe blediodd Lowe yn euog i gyhuddiadau o ladrata a cheisio gwyrdroi cwrs cyfiawnder.

Cafodd Cavanagh bum mlynedd am y lladrad a blwyddyn arall am dderbyn fan oedd wedi'i dwyn tra roedd o ar fechnïaeth yn barod.

Roedd trydydd dyn, Ian McNicol, 59 o Crosby, wedi gwadu ceisio gwyrdroi cwrs cyfiawnder trwy ddweud wrth yr heddlu fod Volvo arian Lowe wedi cael ei ddwyn. Cafodd ddedfryd o naw mis o garchar wedi'i gohirio.