Taith fasnach Prif Weinidog Cymru i'r India

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Fe fydd Carwyn Jones yn trafod busnes, economi a thwristiaeth Cymru yn India

Bydd Prif Weinidog Cymru yn Yr India am dridiau i arwain taith fasnach er mwyn hyrwyddo Cymru.

Yn ogystal â thrafod posibiliadau buddsoddi yng Nghymru fe fydd y daith yn gyfle i hyrwyddo Cymru fel lleoliad i ymweld â hi a chyfle i drafod busnes rhwng y ddwy wlad.

Mae diswgyl iddo drafod y posibilrwydd y byddai cwmni dur Tata yn cloddio am lo yn ne Cymru ger eu safle dur ym Mhort Talbot.

Mae disgwyl i'r syniad o gynnal ymchwil dichonadwy, a fyddai'n costio tua £500 miliwn, fod ar yr agenda ac y gallai 500 o swyddi gael eu creu o ganlyniad o'r prosiect.

Mae dirprwyaeth o gynrychiolwyr byd busnes a byd academaidd Cymru yn ymuno â Mr Jones ar y daith er mwyn ceisio codi proffil Cymru.

Mae'r ymweliad yn cychwyn yn y brifddinas, Delhi Newydd, lle bydd y Prif Weinidog yn cynnal trafodaethau gyda chynrychiolwyr Llywodraeth yr India.

Bydd hefyd yn cynnal digwyddiad i hyrwyddo Cymru fel cyrchfan i ymwelwyr, ac yn rhoi cyfweliadau i gyfryngau'r India.

Yn ystod ei amser yno bydd hefyd yn lansio cynnyrch Montagne Jeunesse, busnes cynnyrch harddwch o dde Cymru, sy'n arbenigo mewn cynnyrch harddwch naturiol.

Busnesau

Bydd yn bresennol mewn digwyddiad diwylliannol gyda'r Cyngor Prydeinig, lle bydd yn tynnu sylw at y ffaith mai Caerdydd fydd yn cynnal arddangosfa cerddoriaeth y byd Womex 2013, sef marchnad broffesiynol ryngwladol bwysicaf cerddoriaeth y byd.

Mae disgwyl iddo gael trafodaeth hefyd am gyfleoedd masnach a busnes yn Yr India.

O Delhi Newydd fe fydd yn symud i Mumbai, canolfan ariannol a byd busnes Yr India, lle bydd yn cyfarfod cynrychiolwyr Grŵp Tata, perchnogion Tata Steel Europe, un o gyflogwr mawr Cymru.

Fe fydd Llywodraeth Cymru yn cynnal cinio busnes ar gyfer cwmnïau o'r India yn ogystal cyn symud i Bangalore.

"Mae'r cysylltiadau rhwng Cymru a'r India eisoes yn gryf ac yn gadarn, ac rwy'n ymweld â'r wlad i gryfhau ein perthynas agored, gadarnhaol ymhellach," meddai Mr Jones.

"Rwy'n ymwybodol iawn mai un wlad yw Cymru o blith nifer fawr sy'n cystadlu am sylw'r India, a dyna pam bod Llywodraeth Cymru am barhau i adeiladu ar ein partneriaeth er mwyn i ni gynhyrchu mwy o gysylltiadau ym myd busnes, addysg a diwylliant.

"Mae busnesau India eisoes yn cyflogi nifer sylweddol o bobl yng Nghymru.

"O Tata Steel a Tritech, i gwmnïau fferyllol Wockhardt UK a Bilcare, mae'r berthynas fusnes rhwng Cymru ac India eisoes yn bodoli ac rwyf am ei gweld yn cryfhau."

Dywedodd fod gan Gymru gymaint i'w gynnig i'r India.

Economi

"Cyfleusterau addysg o'r radd flaenaf, gweithlu medrus iawn a chyfleoedd ardderchog i fusnesau a buddsoddwyr o India sefydlu eu canolfannau Ewropeaidd yma yng Nghymru," meddai.

"Bwriad fy ymweliad yw dangos sut y gallwn gydweithio er lles y ddwy wlad, gan greu swyddi yn y pen draw."

Yn ddiweddar, pwysleisiodd Llywodraeth Cymru ei hymrwymiad i ddatblygu cysylltiadau economaidd ac addysgol gydag India wrth gyhoeddi cynllun ariannu tair blynedd arall gwerth £300,000 i Fenter Addysg ac Ymchwil India a'r DU.

Bydd y cyllid yn helpu prifysgolion Cymru, sydd wedi ymrwymo i weithio gyda'u cydweithwyr yn yr India i gael gafael ar arian i gefnogi eu gweithgaredd ymchwil, arloesed ac addysg yn yr economi fyd-eang.

Er mwyn hyrwyddo gwaith partneriaeth ymhellach bydd y daith fasnach yn cynnwys prifysgolion Caerdydd, Metropolitan Caerdydd, Glyndŵr a Bangor.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol