Etholiad 2012: Enwebiadau ar gyfer awdurdodau lleol yng Nghymru

Blwch pleidleisio
Image caption Fe fydd yr etholiadau yn cael eu cynnal ar Fai 3 2012

Ar Fai 3 2012 fe fydd etholwyr ar draws Cymru yn pleidleisio yn etholiadau llywodraeth leol.

Fe fydd etholiadau mewn 21 o'r 22 awdurdod yng Nghymru.

Ynys Môn yw'r unig gyngor lle nad oes etholiad eleni.

Isod mae cysylltiad uniongyrchol i wefannau cynghorau sydd â rhestr enwebiadau.

Mae Golygydd Materion Cymreig BBC Cymru, Vaughan Roderick hefyd yn bwrw golwg ar ganlyniadau posib.

Gall y wybodaeth newid: Edrychwch ar wefannau'r cyngor.

Awdurdod Lleol Gwefan/Twitter Pwy sydd wedi bod wrth y llyw Canlyniad posib
Abertawe Gweinyddiaeth Abertawe Gweinyddiaeth Abertawe - 35Llafur - 25Dim plaid - 1Cymunedau Abertawe - 3 * Llafur yw'r blaid fwyaf er eu bod yn wrthblaid* Dylai Llafur wneud yn ddigon da iddi gynnig her go iawn i ennill rheolaeth lawn
Blaenau Gwent Annibynnol / Llafur Annibynnol - 24Llafur - 16Arall - 2 * Collodd Llafur reolaeth o'r cyngor am y tro cyntaf yn ei hanes yn 2008 * Mae 'na amrywiaeth o weinyddiaethau o wahanol bleidiau wedi bod* Yn 2010/11 fe wnaeth Llafur ad-ennill seddau Seneddol a Chynulliad cydffiniol oddi wrth Annibynnol * Mae Llafur yn gobeithio adennill tir
Bro Morgannwg Ceidwadwyr Ceidwadwyr - 25 Llafur - 12 Plaid Cymru- 6 Annibynnol - 4 *Y Ceidwadwyr sy'n rheoli er bod Llafur yn gobeithio bod y blaid fwyaf
Caerdydd Democratiaid Rhyddfrydol/Plaid Cymru Democratiaid Rhyddfrydol - 34Llafur - 14Ceidwadwyr - 16Plaid Cymru- 6Annibynnol - 5 * Un o'r ychydig gynghorau pedair plaid yng Nghymru * Fe fydd Llafur yn gobeithio gwella a bod y blaid fwya'* Yn bosib ond yn anhebygol y bydd Llafur yn cael rheolaeth lwyr
Caerffili Plaid Cymru / AnnibynnolPlaid Cymru- 32Llafur - 29Annibynnol - 5Islwyn yn Gyntaf - 3Annibynnol Leiafrifol - 3 * Brwydr draddodiadol rhwng Plaid Cymru a Llafur * Fe fyddai llond llaw o gynghorwyr ychwanegol i Lafur yn golygu rheoli eto* Er hynny, mae Plaid Cymru yn gobeithio y bydd eu harweinydd newydd, Leanne Wood, yn help iddyn nhw ddal eu tir
Caerfyrddin Annibynnol / Llafur Plaid Cymru - 32Annibynnol - 29Llafur - 11People First - 2Arall - 2 * Sir o ddwy hanner - y gorllewin wledig lle bydd Plaid Cymru yn disgwyl ennill seddi oddi wrth yr aelodau Annibynnol er mwyn cydbwyso'r colledion posib i Lafur yn y dwyrain diwydiannol * Posibilrwydd y gallai Plaid Cymru neu aelodau Annibynnol ennill mwyafrif clir ond mae'n bosib na fydd neb â mwyafrif
Casnewydd Ceidwadwyr / Democratiaid Rhyddfrydol Llafur - 20Ceidwadwyr - 17 Democratiaid Rhyddfrydol - 9 Annibynnol - 2 * Fe fydd Llafur yn gobeithio ad-ennill rheolaeth lawn ac mae ganddyn nhw gyfle rhesymol o wneud hyn
Castell-nedd Port Talbot LlafurLlafur - 39 Plaid Cymru - 11 Annibynnol - 6 Democratiaid Rhyddfrydol - 3 Democrat Cymdeithasol - 3 Plaid Annibynnol NPT - 2 * Un o ddau gyngor yn unig i Lafur ennill mwyafrif clir yn 2008 * Fe fydd hi'n dipyn o sioc os na fydd modd iddyn nhw wneud yr un peth y tro yma * Y brif her fydd gan Blaid Cymru yn ardal Castell-nedd
Ceredigion Annibynnol/Democratiaid Rhyddfrydol /Llafur Plaid Cymru - 20 Annibynnol - 11 Democratiaid Rhyddfrydol - 9 Llafur - 1 Annibynnol ddi-blaid - 1 * Fe fydd Plaid Cymru yn ceisio ennill rheolaeth lwyr am y tro cyntaf* Prif wrthwynebwyr Plaid Cymru fydd y Democratiaid Rhyddfrydol ac ymgeiswyr Annibynnol mewn sir lle nad oes gan y Ceidwadwyr a Llafur lawer o bresenoldeb
Conwy Plaid Cymru/LlafurCeidwadwyr - 18 Annibynnol - 15 Plaid Cymru- 14 Llafur - 7 Democratiaid Rhyddfrydol - 5 * Bron yn sicr o barhau heb fwyafrif clir* Y Ceidwadwyr yn gobeithio adennill seddi yn yr ardaloedd arfordirol yn dilyn llwyddiant mewn etholiadau seneddol
Dinbych AmlbleidiolCeidwadwyr - 18Annibynnol - 10Annibynnol yn Gyntaf - 3Annibynnol (Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig) - 1Llafur - 7Plaid Cymru - 8 * Bron yn sicr o barhau heb fwyafrif clir i unrhyw blaidNewidiadau yn mynd i fod yn bennaf o ran personoliaethau a materion lleol yn hytrach na thueddiadau gwleidyddol ehangach
Fflint Ceidwadwyr/Annibynnol /Democratiaid RhyddfrydolAnnibynnol - 24Llafur - 21Democratiaid Rhyddfrydol - 13Ceidwadwyr - 9Plaid Cymru- 1Di-blaid - 2 * Un o ddau gyngor y mae Llafur yn ei dargedu yn y gogledd * Fe fydd Llafur eisiau gwneud enillion sylweddol* Mae gan Llafur gyfle prin i ddiogelu rheolaeth lawn
Gwynedd Plaid CymruPlaid Cymru - 39 Annibynnol - 14 Llais Gwynedd - 10Democratiaid Rhyddfrydol - 4 Aelod unigol - 2Llafur - 4 * Roedd canlyniad 2008 yn dipyn o sioc wrth i Blaid Cymru golli rheolaeth lwyr * Wedi is-etholiadau a chynghorwyr yn newid pleidiau mae gan Blaid Cymru fwyafrif o seddi ac ac fe fyddan nhw'n gobeithio cryfhau eu gafael ar y cyngor
Merthyr Tudful AnnibynnolAnnibynnol -13 Llafur - 10 Democratiaid Rhyddfrydol - 4 Annibynnol Merthyr - 3 * Collodd Llafur reolaeth lawn ar y cyngor yn 2008 i aelodau Annibynnol a Democratiaid Rhyddfrydol * Gall y blaid ennill digon o seddi i fod y blaid fwyaf ond fe fyddai angen nifer sylweddol o seddi er mwyn ad-ennill rheolaeth * Gallai unig afael y Democratiaid Rhyddfrydol yng nghymoedd y de fod o dan fygythiad
Mynwy Ceidwadwyr Ceidwadwyr - 26Llafur - 7Plaid Cymru/Annibynnol - 6Democratiaid Rhyddfrydol - 4 * Yn debygol o aros yn nwylo'r Ceidwadwyr* Gallai pleidiau eraill ac aelodau Annibynnol wneud yn dda ac atal y Ceidwadwyr rhag cael rheolaeth lawn
Penfro Annibynnol Annibynnol - 39 Ceidwadwyr - 5 Llafur - 4Plaid Cymru - 5 Democratiaid Rhyddfrydol - 1 * Mae'r pedair brif blaid wleidyddol wedi llacio gafael yr aelodau Annibynnol ar Sir Benfro * Mae eu gafael llym yn anhebygol o fod o dan fygythiad eleni
Pen-y-bont ar Ogwr LlafurLlafur - 27 Annibynnol - 11 Ceidwadwyr - 6 Democratiaid Rhyddfrydol - 6 Annibynnol Ddemocrataidd - 3 Plaid Cymru- 1 * Collodd Llafur reolaeth lwyr yn 2008 i glymblaid y Democratiaid Rhyddfrydol/ Annibynnol a Cheidwadwyr*Ar ôl is-etholiadau fe wnaeth Llafur ad-ennill rheolaeth * Disgwyl i Blaid Cymru gryfhau eu gafael ar draul y Democratiaid Rhyddfrydol
Powys Annibynnol Cynghrair Annibynnol Powys - 31 Grŵp Annibynnol y Rhanbarthau -13Democratiaid Rhyddfrydol - 13 Ceidwadwyr - 10 Llafur - 5 Plaid Cymru- 1 * Tan yn ddiweddar roedd Powys yn gyngor di-grŵp* Dau grŵp Annibynnol fu'n brwydro yn siambr y cyngor * Bydd y grwpiau Annibynnol yn parhau â'r llaw uchaf wedi'r etholiad
Rhondda Cynon Taf LlafurLlafur - 48 Plaid Cymru - 18 Annibynnol - 5 Democratiaid Rhyddfrydol - 3 Ceidwadwyr - 1 * Mae'r cyngor yn un o gadarnleoedd Llafur * Mae Plaid Cymru yn gobeithio ennill tir yn ardal enedigol eu harweinydd newydd. Byddai'n ergyd fawr pe bai Llafur yn colli rheolaeth
Torfaen Llafur (lleiafrifol)Llafur -21Annibynnol - 15Ceidwadwyr - 5 Plaid Cymru - 2 Democratiaid Rhyddfrydol - 1 * Gallai Llafur ennill rheolaeth lwyr am fod eu gwrthwynebwyr yn rhanedig
Wrecsam Clymblaid amlbleidiol Democratiaid Rhyddfrydol - 11Llafur -12Democratiaid Annibynnol - 7Annibynnol Wrecsam - 8Ceidwadwyr - 5Annibynnol - 4Plaid Cymru - 3Anymochrol - 1 * Un arall o dargedau Llafur yn y gogledd * Yn edrych fel tasg anodd i'r Blaid Lafur * Maen nhw'n gobeithio bod y blaid fwyaf, gan erydu pleidlais y Democratiaid Rhyddfrydol

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.