Addewid Plaid Cymru yn eu maniffesto i warchod gwasanaethau

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Yr arweinydd newydd Leanne Wood fydd yn arwain Plaid Cymru mewn etholiad am y tro cyntaf

Gwarchod gwasanaethau rhag cael eu canoli a rhoi mwy o hawl i gymunedau lleol dros adnoddau naturiol yw addewid Plaid Cymru ar gyfer eu hymgyrch etholiadau llywodraeth leol.

Dywedodd y blaid y byddai'n helpu busnesau i ennill cytundebau yn y sector cyhoeddus a chreu gwaith i bobl ifanc.

Lansiwyd yr ymgyrch yn Rhydaman yn Sir Gaerfyrddin, sir "allweddol," yn ôl y blaid.

Dyma'r etholiad cyntaf i'r blaid o dan eu harweinydd newydd Leanne Wood.

Fe fydd yn ceisio amddiffyn tua 200 o seddi yn yr etholiad ar Fai 3 mewn 21 o'r 22 awdurdod lleol.

Does 'na ddim etholiad yn Ynys Môn gan fod yr etholiadau yno wedi eu gohirio am flwyddyn. Mae'r cyngor yn cael ei redeg gan gomisiynwyr.

Dywedodd Plaid Cymru y byddai eu hymgyrch yn canolbwyntio ar eu record gref yn lleol.

Gwariant cyhoeddus

Nhw sy'n arwain cynghorau Gwynedd a Chaerffili.

Ond maen nhw wedi dweud na fyddai'r bleidlais yn refferendwm ar arweinyddiaeth Ms Wood gymrodd yr awenau ar Fawrth 15.

"Rydym yn gobeithio dal ein gafael ar y cynghorau sydd ganddo ni," meddai Ms Wood.

"Dwi'n meddwl y gallwn ni ddisgwyl ennill ychydig mwy o seddi."

Mae Plaid Cymru wedi dweud y bydd yn ymgyrchu i achub gwasanaethau allweddol mewn perygl o gau neu gael eu canoli o ganlyniad i doriadau gwariant cyhoeddus drwy'r DU.

Maen nhw hefyd wedi addo prentisiaethau gyda chyflogau a chynlluniau hyfforddiant i bobl ifanc.

Fe fyddai'r cynghorau o dan arweiniad Plaid Cymru, meddai, yn cyflwyno cynlluniau fydd yn caniatáu i gymunedau elwa ar adnoddau naturiol.

Bydd cwmnïau hefyd yn cael cymorth i sicrhau cytundebau gyda'r sector cyhoeddus a bydd benthyciadau ar gael i gyllido busnesau newydd.

Dywedodd Ms Wood y byddan nhw'n ceisio egluro i bobl bod gan gynghorau lleol "dipyn go lew o bwerau - nifer nad yw pobl yn ymwybodol ohonyn nhw".

"Cymunedau lleol ac economi lleol yw pwnc yr etholiad yn ogystal â chreu swyddi," meddai.

Yn 2008 fe enillon nhw dir mewn ardaloedd fel Caerffil, a hynny ar draul Llafur.

Y tro hwn mae Llafur yn awyddus i adennill tir.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol