BBC Cymru Fyw

Gwrthdrawiad rhwng cerddwr a bws yn Llandaf

Published
Mae dyn mewn cyflwr difrifol yn yr ysbyty wedi iddo fod mewn gwrthdrawiad â bws yn Llandaf, Caerdydd.
Cafodd y dyn 66 oed ei gludo i Ysbyty Athrofaol Cymru yn dioddef o anafiadau difrifol i'w goesau.
Cafodd yr heddlu eu galw i'r ddamwain ar Ffordd Caerdydd am 7.45 pm nos Fawrth.
Cafodd ffordd yr A4119 Ffordd Caerdydd ei chau i'r ddau gyfeiriad rhwng yr A48 Rhodfa'r Gorllewin a'r A4054 cyffordd Ffordd Y Bont am gyfnod nos Fawrth.
Dylai unrhyw un â gwybodaeth gysylltu ag Adran Plismona Ffyrdd Heddlu De Cymru yng Ngwaelod y Garth ar 02920 571600.