Mwy o fyfyrwyr yn rhoi'r gorau i addysg prifysgol

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, bbc
Disgrifiad o’r llun,
Cododd nifer y myfyrwyr wnaeth roi'r gorau i addysg ym mhrifysgolion Cymru i 2,025 yn 2009-10.

Mae nifer myfyrwyr prifysgol sy'n rhoi'r gorau i addysg cyn graddio wedi codi ac mae Is-Ganghellor yn beio'r problemau economaidd.

Mae ffigyrau diweddaraf yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch yn dangos bod cyfradd y myfyrwyr yng Nghymru sy'n rhoi'r gorau i addysg cyn graddio wedi codi o 7.4% yn 2008-09 i 9% yn 2009-10.

Cododd y nifer o fyfyrwyr wnaeth roi'r gorau i addysg ym Mhrifysgolion Cymru o 1,530 yn 2008-09 i 2,025 yn 2009-10.

Dywedodd Yr Athro John Hughes, Cadeirydd Addysg Uwch Cymru ac Is-Ganghellor Prifysgol Bangor, y gallai problemau ariannol effeithio ar rai myfyrwyr.

'Profiadau myfyrwyr'

"Mae'r hinsawdd economaidd yn ffactor ar draws y Deyrnas Unedig," meddai.

"Ac mae nifer o fyfyrwyr yn ei chael hi'n anodd yn ariannol ac os yw eu rhieni yn dioddef o broblemau ariannol, gallai hyn arwain at roi'r gorau i addysg.

"Er bod Cymru'n gwneud yn dda o'i chymharu â gwledydd eraill y Deyrnas Unedig, nid ydym yn hunanfodlon."

"Mae'r broblem ar frig ein hagenda."

Yn ôl yr athro, mae Prifysgol Bangor yn buddsoddi mewn mwy o staff ac adeiladau i wella profiadau myfyrwyr.

"Rydym yn recriwtio 16 swydd i gefnogi myfyrwyr," meddai.

Mae'r adroddiad wedi dweud y dechreuodd 22,450 o fyfyrwyr gwrs gradd yn 2009-10 yng Nghymru ond methodd 9% â chyflawni eu hastudiaethau - o'i gymharu â 7.4% yn 2008-09.

Dywedodd Luke Young, Llywydd Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru, ei fod yn siomedig bod y gyfradd o fyfyrwyr sy'n rhoi'r gorau i'w haddysg wedi codi.

Ychwanegodd fod nifer o fyfyrwyr yn penderfynu rhoi'r gorau iddi ar ôl penderfynu nad oedd y brifysgol neu'r cwrs yn addasr.

Ffïoedd dysgu

"Mae 'na lawer o sôn gan brifysgolion am ateb gofynion myfyrwyr ond nid ydyn nhw'n mynd i'r afael â'r problem os yw nifer y rhai sy'n gadael yn codi.

"Pwy yw'r myfyrwyr hyn? Beth yw eu sefyllfaoedd personol? Sut mae'r sefydliadau yn delio â'r problemau?"

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru y byddai myfyrwyr o Gymru o gefndiroedd tlawd yn cael un o'r grantiau cynhaliaeth "mwyaf hael" yn y DU i'w helpu wrth wneud eu cwrs gradd o 2012-13 ymlaen.

"Bydd yn rhaid i unrhyw brifysgol sydd am godi ffïoedd dysgu uwch gael cynllun ffïoedd mewn lle sy'n cael ei gymeradwyo gan Gynghorau Cyllido Addysg Uwch," meddai.

"Bydd rhaid i'r cynllun gyfeirio at weithredoedd a buddsoddi fydd yn hybu gwell mynediad i addysg uwch."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol