Dyn ar goll: Heddlu'n apelio

Simon Andrew Jones Image copyright Other
Image caption Roedd i fod i aros gyda ffrindiau ym Mhenparcau ger Aberystwyth nos Sul

Mae'r heddlu'n chwilio am ddyn 24 oed o ardal Llandysul sydd wedi bod ar goll ers dechrau'r wythnos.

Cafodd Simon Andrew Jones ei weld tua 1.10am, ddydd, Llun Ebrill 9, yn siop prydau parod Lip Licking Chicken ar Heol y Wig, Aberystwyth.

Roedd yn cerdded at dŵr y cloc cyn mynd i gyfeiriad clwb nos Pier Pressure.

Ac roedd y dyn tenau 5' 9" o daldra â gwallt tywyll hyd canolig i fod i aros gyda ffrindiau ym Mhenparcau ond nid aeth yn ôl yno.

Yn ôl Heddlu Dyfed-Powys, mae ei ymddygiad yn annodweddiadol ac mae ei deulu a'i ffrindiau yn poeni'n fawr.

Dylai unrhyw un â gwybodaeth gysylltu â Heddlu Dyfed-Powys ar 101.

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.