BBC Cymru Fyw

Llywodraeth Cymru'n cau cartref gofal preifat yn Sir Gâr

Published
image copyright(C) British Broadcasting Corporation
image captionGorchmynnwyd dileu cofrestriad y cartref yn y Llys Ynadon
Mae cartref gofal preifat wedi gorfod cau ar ôl i lys benderfynu y gallai ei breswylwyr fod yn agored i niwed.
Cafodd cartref Hafan Tywi yng Nglanyferi, Sir Gâr, ei gau ddydd Iau diwethaf oherwydd cais gweinidogion Llywodraeth Cymru gafodd gyngor oddi wrth Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru.
Dywedodd Angela Williams, cyfarwyddwr rhanbarthol yr arolygiaeth: "Y rheswm am gau oedd pryder am ddyfodol ariannol y cartre.
"Roedd 'na argyfwng oherwydd ni chafodd staff eu talu ar ddiwedd Mawrth ac am fisoedd mae'r arolygiaeth a'r awdurdod lleol wedi bod yn cadw golwg ar y sefyllfa.
"Yn y diwedd, nid oedd trefniadau rheoli ymarferol mewn lle a neb yn atebol o ran diogelwch a lles y preswylwyr."
Yn y cartref mae lle i 22 o breswylwyr, nifer ohonyn nhw'n dioddef o ddementia.
Dywedodd Cyngor Sir Gâr fod rhai o'r preswylwyr eisoes wedi symud o'r cartref ac y byddai mwy'n symud ddydd Mercher.

Ail dro

Yn ôl Llywodraeth Cymru, hwn yw'r ail dro o fewn degawd i gartref gofal gael ei gau yng Nghymru.
Gorchmynnwyd dileu cofrestriad y cartref yn Llys Ynadon Llanelli ddydd Iau, Ebrill 5, wedi cais yr arolygiaeth.
Dywedodd Rheolwraig Gwasanaethau Cymuned a Gofal Cymdeithasol Aman Gwendraeth y cyngor, Catherine Poulter: "Daethpwyd o hyd i gartrefi gofal eraill ar gyfer holl breswylwyr y cartref."
"Mae hwn yn gyfnod anodd i'r preswylwyr, perthnasau a staff.
"Roedd y cartref ar agor dros Ŵyl y Pasg ac mae'r awdurdod lleol wedi darparu staff ychwanegol ar gyfer y cartre."
Dywedodd fod y cyngor wedi cefnogi'r cartref gofal drwy gynnig hyfforddiant iechyd a diogelwch.
"Mae'n flin gennym nad oedd yn bosib cadw'r cartref gofal ar agor."

'Anarferol'

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Yn dilyn cyngor yr arolygiaeth gofynnodd gweinidogion i Lys Ynadon Llanelli ddileu cofrestriad y cartref gofal.
"Hwn yw dim ond yr ail dro i hyn ddigwydd yn hanes yr arolygiaeth.
"Mae hyn yn anarferol iawn ac mae'r weithred yn cael ei chyflawni dim ond pan mae'n hollol angenrheidiol gwarchod iechyd a lles defnyddwyr gwasanaethau sy'n agored i niwed.
"Mae staff Hafan Tywi wedi parhau i ofalu am y preswylwyr yn ystod y cyfnod anodd hwn ac mae'n rhaid cymeradwyo eu hymrwymiad."

Straeon perthnasol

  • Protest yn erbyn newidiadau i gartre gofal ym Mhorthmadog