BBC Cymru Fyw

Wyth mlynedd am droseddau 'ffiaidd' yng Nghwmduad

Published
Yn Llys y Goron Abertawe mae therapydd ffug 77 oed oedd yn euog o ymosod yn rhywiol a thwyll wedi ei garcharu am wyth mlynedd.
Dywedodd y barnwr fod ei droseddau'n "ffiaidd" ac y byddai ar y gofrestr troseddwyr rhywiol am weddill ei oes.
Clywodd y llys fod Reginald Gill wedi rhoi barn feddygol ffug i gleifion oedd yn diodde o ganser yn eu cartref yng Nghwmduad, Sir Gaerfyrddin, er nad oedd wedi cael hyfforddiant meddygol.
Cafodd ei wraig Leila Gill, 35 oed, oedd yn euog o ymosod yn rhywiol a thwyll, ei charcharu am chwe mis. Bydd hi ar y gofrestr troseddwyr rhywiol am saith mlynedd.
Cafwyd y ddau, oedd wedi gwadu unrhyw drosedd rywiol, yn euog yn Llys y Goron Abertawe yn Chwefror.

'Colli ffydd'

Dywedodd y Barnwr Keith Thomas wrth y gŵr: "Daeth menywod atoch chi am driniaeth feddygol am eu bod wedi colli ffydd yn y Gwasanaeth Iechyd.
"Roedd eu meddwl yn agored ac fe wnaethoch chi elwa ar y sefyllfa.
image copyrightOther
image captionCafwyd y ddau yn euog ym mis Chwefror
"Fe ddywedoch chi wrthyn nhw eu bod yn diodde o ganser ac fe ddywedon nhw eu bod yn barod i ddiodde unrhyw gywilydd er mwyn gwella.
"Fe lwyddoch chi i'w perswadio i dynnu eich dillad o'ch blaen. Wrth esgus eich bod yn rhoi triniaeth er eu lles, yr hyn a wnaethoch oedd ymosod yn rhywiol arnyn nhw."
Gorchmynnodd y dylid mynd â'u cyfarpar meddygol a'u difa.
Dywedodd yr erlynydd Huw Rees mai gwraidd yr achos oedd "twyll a cham-drin pobl ddierth yn rhywiol".

Doctor

Clywodd y llys fod Gill wedi dweud wrth ddwy fenyw iddo fod yn ddoctor yn y Fyddin. Roedd wedi bod yn gogydd.
Ac roedd wedi dweud wrth fenyw ei bod hi'n diodde o ganser ond y gallai ei hiachau o fewn dau ddiwrnod.
Clywodd y rheithgor fod Gill a'i wraig wedi archwilio cleifion heb fenig ac weithiau wedi defnyddio peiriant ysgytwad trydanol.
Yn ddiweddarach cadarnhaodd meddygon nad oedd y menywod yn diodde o ganser.

'Elwa'

Dywedodd John Hopkins ar ran yr amddiffyn: "Roedd hwn yn fusnes ffug a'r rheswm oedd bod Reginald Gill yn credu y gallu cyflawni yr hyn na allai ei wneud."
Ar ôl yr achos dywedodd y Ditectif Arolygydd Steve Cockwell: "Roedd y ddau wedi honni y gallen nhw gynnig barn feddygol ac iacháu canser.
"Y nod oedd ymosod yn rhywiol ac elwa'n ariannol.
"Mae'r dioddefwyr wedi bod yn ddewr iawn wrth roi gwybod i'r heddlu a rhoi tystiolaeth yn y llys ..."
Dywedodd y byddai hyn yn helpu eraill i roi gwybod am droseddau difrifol.

Straeon perthnasol

  • Therapydd: Ymosodiad rhywiol