Dod o hyd i gorff ar fynydd

Cyhoeddwyd

Mae tîm achub wedi dod o hyd i gorff dyn yn ei ugeiniau oedd ar goll dros nos.

Roedd y corff yn Eryri, ar safle uwchben Llwybr Watkin a daethpwyd o hyd iddo fore Mercher.

Eisoes roedd hofrennydd Sea King o Ganolfan yr Awyrlu, Y Fali, Sir Fôn, wedi bod yn helpu'r heddlu a thîm achub mynydd am oriau.

Nid oedd y dyn, nad yw'n lleol, wedi dychwelyd ar ôl bod yn cerdded yn y mynyddoedd.