Rheolwraig cartref: 13 mis o garchar

Cyhoeddwyd

Mae rheolwraig cartref gofal yng Ngwynedd wedi ei charcharu am 13 mis am ddwyn £6,100 o gyfrif banc un o'r preswylwyr oedrannus.

Clywodd Llys y Goron Caernarfon fod Gillian Allday, 50 oed o'r Bermo, wedi ei chael hi'n anodd gofalu am anghenion ei phum plentyn wrth i'w dyledion gynyddu wedi marwolaeth ei gŵr.

Plediodd Allday yn euog i 13 chyhuddiad o dwyll.

Clywodd y llys fod y breswylwraig wedi dioddef o broblemau iechyd meddwl.

Dywedodd y Barnwr, Merfyn Hughes QC, ei bod hi'n "agored iawn i niwed".

Gofynion

Clywodd gwrandawiad blaenorol fod y diffynnydd wedi talu sieciau i'w hun oedd yn werth £400, £500 a £700 a chodi arian o'r banc yn ychwanegol i'r arian yr oedd hawl ganddi ei godi i dalu am ofynion misol y breswylwraig.

Roedd Allday yn rheolwraig cartref gofal Hafod Mawddach yn Y Bermo pan gyflawnodd y troseddau yn 2008.

Ac roedd Jonathan Duffy ar ran yr amddifyn wedi dweud bod ei gleient wedi bwriadu talu'r arian yn ôl.

Bu farw'r breswylwraig 79 oed yn 2010.

Straeon perthnasol