Dryswch ynglŷn â simnai hanesyddol yn dod i ben

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, bbc
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r simnai yn rhan amlwg o dirlun canol tref Wrecsam

Mae'r dryswch ynglŷn â gwerthiant simnai hanesyddol 120 troedfedd (36 metr) yn Wrecsam wedi ei ddatrys ar ôl rhodd gan elusen ar gyfer cyn-filwyr Prydain.

Ceisiodd cyn-AS ac AC Wrecsam, John Marek, werthu'r simnai yn Stryt Twtil ar y wefan ocsiwn eBay ym mis Hydref 2011.

Ond roedd yn methu dod o hyd i'r gweithredoedd a fyddai wedi dangos bod yr adeilad ddod i'w feddiant gan fragdy Marston's 20 mlynedd yn ôl.

Mae'r cwmni yn awr wedi cytuno i gynnal yr adeilad ac wedi rhoi £1,400 i'r elusen Help For Heroes.

Cafodd y simnai ei adeiladu yn 1894 yn rhan o hen fragdy Soames a ddaeth yn rhan o fragdy Border yn Wrecsam.

Fe wnaeth y gau bragdy gau yn 1984 wedi i grŵp Marston's ei brynu ac roedd dyfodol y simnai yn ansicr nes i Dr Marek gytuno i ofalu amdano.

Arian ei hun

Dywedodd Dr Marek wrth BBC Cymru bod cyn cadeirydd Marston's wedi rhoi £2,000 iddo ar yr amod ei fod yn cytuno i ofalu am y simnai.

Cafodd yr arian ei wario ar yswiriant a gwaith atgyweirio o fewn tair neu bedair blynedd i'r cytundeb a'i fod wedi gwario £15,000 o'i arian ei hun ers hynny ar waith cynnal a chadw.

"Dwi'n dychmygu mai'r broblem yw i'r gweithredoedd cael eu pasio i mi ychydig cyn i'r gofrestrfa tir gael ei sefydlu.

Ffynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd y cyn AS John Marek na fedrai ddod o hyd i weithredoedd y simnai

"Byddai Marston's wedi llunio cynllun o'i safle ar gyfer y gofrestrfa a byddai hynny wedi cynnwys y simnai.

"Felly roedd yn ymddangos fel rhan o'i heiddo nhw ar lyfrau'r gofrestrfa tir.

"Ni lwyddais i ddod o hyd i weithredoedd y simnai ond roeddwn yn medru dod o hyd i luniau o'r papur newydd lleol gyda lluniau ohonof yn eu derbyn ar y pryd."

Y cwmni a oedd wedi ennill yr ocsiwn ar-lein er mwyn prynu'r simnai oedd Subair UK o Sir y Fflint.

Dywedodd y cwmni eu bod yn bwriadu gwerthu placiau ar friciau'r simnai er mwyn codi arian i'r elusen Help for Heroes sy'n cefnogi aelodau'r lluoedd arfog sydd wedi eu hanafu mewn rhyfeloedd.

Dywedodd Dr Marek ei bod yn croesawu penderfyniad Marston's i roi rhodd i'r elusen ac i barhau i gynnal yr adeilad.

Mewn datganiad dywedodd Marston's: "Byddwn yn rhoi £1,400 i'r elusen Help for Heroes."

Straeon perthnasol