Pryderon am swyddi Sony yng Nghymru

Cyhoeddwyd

Mae rhai gweithwyr cwmni Sony yng Nghymru yn poeni am ddiswyddiadau posib oherwydd bwriad y cwmni electroneg i ddiswyddo 10,000 yn fyd-eang.

Ym Mhencoed ger Pen-y-bont ar Ogwr mae'r cwmni'n cyflogi 450 o bobl.

Agorodd Sony eu ffatri gyntaf yn Ewrop ym Mhen-y-bont ym 1974 ac agorodd y ffatri ym Mhencoed ym 1992.

Cafodd 650 o weithwyr eu diswyddo pan gafodd y ffatri ym Mhen-y-bont ei chau yn 2005 oherwydd llai o alw am y setiau teledu traddodiadol a mwy o alw am setiau teledu â sgriniau gwastad.

Cafodd 250 o swyddi eu colli yn y ffatri ym Mhencoed yn ystod yr un cyfnod.

Mae'r Ganolfan Dechnoleg ym Mhencoed yn cynhyrchu camerâu darlledu proffesiynol ac yno hefyd mae canolfan cynnal a chadw.

Cafodd 50 o swyddi newydd eu creu yn y ffatri yn 2010 oherwydd buddsoddi £2 miliwn.

Colled flynyddol

Cafodd y diswyddiadau diweddaraf eu cyhoeddi mewn cynhadledd i'r wasg gan brif weithredwr newydd y cwmni, Kazuo Hirai, ddydd Iau.

Ddydd Mawrth dywedodd y cwmni eu bod yn rhagweld y byddai'r cwmni'n gwneud y golled flynyddol fwyaf yn eu hanes ($6.4 biliwn).

Mae Sony wedi ei chael hi'n anodd cystadlu gyda chwmnïau fel Samsung a LG yn y farchnad deledu.

Mewn datganiad i'r wasg, dywedodd y cwmni: "Wrth gyflwyno dulliau i wneud penderfyniadau cyflym sy'n defnyddio cryfderau'r grŵp i greu "Un Sony" rydym yn bwriadu adfer y busnes electroneg a chreu gwerth newydd."

Yn ôl arbenigwyr yn y maes, nid yw Sony'n gwerthu digon o setiau teledu i wneud elw er bod y cwmni'n gwerthu tua 20 miliwn o setiau teledu yn flynyddol.

'Targedu'

Dywedodd Dr Martin Rhisiart o Ysgol Fusnes Prifysgol Morgannwg: "Rydym yn gwybod bod eu busnes cynhyrchu teledu wedi gwneud colled o $10 biliwn ers wyth mlynedd ac mae'n debygol mai rhan hon y cwmni fydd yn cael ei thargedu yn y pecyn ailstrwythuro.

"Dydyn ni ddim yn gwybod beth fydd yr effaith ar ganolfan Pencoed.

"Efallai bod Pencoed yn ychydig yn ffodus am fod y ffatri yn cynhyrchu camerâu darlledu proffesiynol a chamerâu HD.

"... rydym yn gobeithio y bydd y cwmni'n canolbwyntio ar y rhan o'r busnes sy'n gwneud colled yn hytrach na'r ganolfan arbenigol hon yng Nghymru."

'Safon ucha'

Yn ôl Yr Athro Dylan Jones Evans, Cyfarwyddwr Menter ac Arloesedd Prifysgol Cymru, mae ffatri Pencoed mewn sefyllfa gref.

"Mae 'na gydnabyddiaeth yng Nghymru ac yn rhyngwladol fod y tîm rheoli ym Mhencoed a'r cynnyrch y maen nhw'n ei ddatblygu o'r safon ucha," meddai.

"Oherwydd bod cwmnïau fel Sony yn dibynnu'n fwyfwy ar gynnyrch newydd y gobaith yw bod gan Bencoed y potensial nid yn unig i osgoi diswyddiadau ond i ffynnu yn y dyfodol."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol