Mothercare i gau 111 o siopau ond dim manylion am Gymru eto

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, bbc
Disgrifiad o’r llun,
Gostyngodd gwerthiant y cwmni 9.5% yn y 12 wythnos tan ddiwedd mis Mawrth

Mae cwmni Mothercare wedi cyhoeddi y byddan nhw'n cau 111 o siopau yn ystod y tair blynedd nesaf a diswyddo 730 o weithwyr.

Dydd Iau fe gyhoeddodd y cwmni y byddai nifer siopau'r DU yn gostwng o 311 i 200, gan gynnwys cau 36 siop Mothercare a 75 o siopau Canolfannau Blynyddoedd Cynnar.

Gostyngodd gwerthiant y cwmni 9.5% yn y 12 wythnos tan Fawrth 31 o'i gymharu â 3% yn y chwarter blaenorol.

Mae'r cwmni eisoes wedi cau 62 o siopau yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf.

Dywedodd y cwmni na fydden nhw ar hyn o bryd yn cyhoeddi manylion pa siopau fydd yn cau gan y byddai'r cau'n dros dair blynedd ac yn dibynnu ar brydlesau a ffactorau eraill.

200 o siopau

Bydd y cwmni hefyd yn cael gwared ar 90 o swyddi yn eu pencadlys yn Watford.

Bydd y 200 o siopau fydd yn aros ar agor yn cynnwys 95 safle allan o'r dref a 105 o siopau stryd fawr.

Er bod gwerthiant y cwmni yn y DU wedi gostwng mae eu gwerthiant tramor wedi bod yn llawer gwell, gyda chynnydd o 18% mewn gwerthiant yn eu 1,000 o siopau.

Gobaith y cwmni yw y bydd y newidiadau yn cynyddu elw'r cwmni yn y Deyrnas Unedig i £13 miliwn erbyn mis Mawrth 2015.

Dywedodd Alan Parker, Cadeirydd Gweithredol Mothercare y byddai'r newidiadau'n golygu "busnes teneuach, mwy cystadleuol".

'Tymor hir'

"Mae heddiw yn nodi dechrau cynllun tair blynedd i weddnewid y cwmni ac rwy'n ffyddiog y bydd yr adfer yn gynaliadwy a'r llwyddiant yn dymor hir," ychwanegodd.

Bydd prif weithredwr newydd y cwmni, Simon Calver, yn dechrau yn ei swydd ar ddiwedd y mis.

Y disgwyl yw i'r cwmni greu 30 gwefan newydd ar gyfer y farchnad dramor.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol