Gwrthwynebu cau llethr sgio ym Mhlas y Brenin

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Rhai o'r protestwyr ar y llethr sgio ym Mhlas Y Brenin

Mae plant a rhieni wedi sefydlu gwersyll mewn canolfan fynydda oherwydd cynlluniau i gau canolfan sgïo.

Cyrhaeddodd y protestwyr Ganolfan Plas y Brenin yng Nghapel Curig brynhawn Mercher ac maen nhw wedi aros yno dros nos.

Mae dyfodol y llethr sgïo wedi bod yn y fantol ers sawl blwyddyn a chyhoeddwyd ym mis Mawrth y byddai'r adnoddau yn cau ddiwedd mis Ebrill.

Wedi difrod ym mis Mawrth fe gaeodd y llethr yn gynt na'r disgwyl.

Yn ôl Martin Doyle, y prif weithredwr, roedd tyllau ar wyneb y llethr oherwydd tywydd gwael.

'Diwedd oes'

"Ers hynny mae'r llethr wedi gorfod cau ... mae'r llethr wedi cyrraedd diwedd ei oes.

"Roedd angen llethr newydd ond oherwydd defnydd a'r angen am achos busnes penderfynwyd cau'r adnodd."

Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y llethr ei ddifrodi yn ddiweddar gan dywydd

Dywedodd y byddai cost llethr newydd rhwng £600,000 a £700,000.

Sport England a'r Ymddiriedolaeth Hyfforddi Mynydd benderfynodd gau'r safle.

Ychwanegodd Mr Doyle fod y posibilrwydd o gau rywbryd yn 2002 wedi ei ragweld ym mis Mai 2010.

Mae'r protestwyr wedi dweud eu bod am aros am ddyddiau.

Dywedodd Gwen, merch 10 oed sy'n byw ger y ganolfan ei bod yn siomedig gyda'r penderfyniad i beidio â buddsoddi yn y llethr o gofio bod "£10,000 wedi ei wario yn ddiweddar ar eitemau fel clustogau a llenni".

"Pwy sydd eisiau lot o glustogau hufen mewn canolfan awyr agored os na allen nhw adnewyddu'r llethr?"

'Effaith ddifrifol'

Ychwanegodd Ciara, 14 oed, fod arian adnoddau chwaraeon Prydain yn mynd tuag at y Gemau Olympaidd a bod hyn yn cael "effaith ddifrifol ar adnoddau lleol".

Mae'r plant wedi bod yn lleisio eu gwrthwynebiad am fisoedd drwy gyfrwng Clwb Campau Eira Gogledd Cymru sydd wedi ei leoli yn y ganolfan.

Dywed y protestwyr mai'r gost o adnewyddu'r llethr fyddai £100,000 i £120,000.

Yn ôl gwefan Plas y Brenin, roedd bwriad i gau'r llethr, sydd wedi bod yn rhan o'r ganolfan am 40 mlynedd, ddiwedd mis Ebrill.

"Mae hyn wedi cael ei drafod am ddwy flynedd ond mae'n dal i fod yn drist iawn i bawb sy'n gysylltiedig gyda'r adnodd," meddai.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol