Ymchwilio i ddamwain farwol

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y ddamwain farwol yn oriau mân dydd Sul.

Mae'r heddlu'n apelio am dystion wedi damwain farwol yn oriau mân ddydd Sul.

Am 1.05am galwyd y gwasanaethau brys oherwydd damwain car ar yr A5 yn Llidiart y Parc ger Corwen.

Aed â dyn lleol 39 oed oedd yn y car Peugeot glas i'r ysbyty yn Wrecsam ond bu farw o'i anafiadau.

Chafodd neb arall yn y car anafiadau.

Mae ei deulu a Chrwner ei Mawrhydi wedi cael eu hysbysu ac mae swyddogion cyswllt yr heddlu'n cysuro'r teulu sydd wedi gofyn am breifatrwydd ar yr adeg anodd hon.

Dylai unrhyw un â gwybodaeth ffonio'r Cwnstabl Gary Threlfall yn Uned Plismona'r Ffyrdd, Llanelwy ar 101 neu Taclo'r Tacle'n ddienw ar 0800 555 111.