BBC Cymru Fyw

Ymchwilio i ddamwain farwol

Published
image copyright(C) British Broadcasting Corporation
image captionRoedd y ddamwain farwol yn oriau mân dydd Sul.
Mae'r heddlu'n apelio am dystion wedi damwain farwol yn oriau mân ddydd Sul.
Am 1.05am galwyd y gwasanaethau brys oherwydd damwain car ar yr A5 yn Llidiart y Parc ger Corwen.
Aed â dyn lleol 39 oed oedd yn y car Peugeot glas i'r ysbyty yn Wrecsam ond bu farw o'i anafiadau.
Chafodd neb arall yn y car anafiadau.
Mae ei deulu a Chrwner ei Mawrhydi wedi cael eu hysbysu ac mae swyddogion cyswllt yr heddlu'n cysuro'r teulu sydd wedi gofyn am breifatrwydd ar yr adeg anodd hon.
Dylai unrhyw un â gwybodaeth ffonio'r Cwnstabl Gary Threlfall yn Uned Plismona'r Ffyrdd, Llanelwy ar 101 neu Taclo'r Tacle'n ddienw ar 0800 555 111.