£232,042 'i roi sylw i feirdd amlwg'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BBC news online
Disgrifiad o’r llun,
Y bwriad yw cynhyrchu 'ystod eang o gyhoeddiadau'.

Bydd datblygiad barddoniaeth Gymreig yn Saesneg ers 1997 yn destun prosiect ymchwil newydd sydd wedi derbyn grant.

Adran Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol Prifysgol Aberystwyth sydd wedi derbyn Grant Prosiect Ymchwil Leverhulme o £232,042 a fydd yn rhedeg am dair blynedd.

Dyfarnwyd y grant i'r Athro Peter Barry i arwain y prosiect 'Devolved Voices' sy'n mynd i ddechrau ym mis Medi.

Bydd yn rhoi sylw i waith beirdd sydd wedi derbyn cydnabyddiaeth ers refferendwm Cymru ar ddatganoli.

'Llawen'

"Yr ydym yn llawen ein bod wedi cael y cyfle hwn i ystyried egni, cyraeddiadau, a heriau barddoniaeth Gymreig gyfoes yn y Saesneg," meddai'r Athro Barry.

Ychwanegodd yr Athro Damian Walford Davies, Pennaeth yr Adran Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol, fod yr ymchwil yn adlewyrchu "ein hymroddiad deallusol at Ysgrifennu Cymreig yn y Saesneg yn ei gyd-destunau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol".

"Bydd y prosiect yn darparu ystod o gyhoeddiadau a llwyfannau arloesol a fydd yn rhoi maeth i'r diwylliant llenyddol sydd wrth wraidd yr astudiaeth."

Bydd un cyhoeddiad ysgolheigaidd yn gosod barddoniaeth gyfoes Gymreig Saesneg yn ei chyd-destun barddonol Prydeinig tra bydd un arall yn darparu astudiaethau manwl o ffigyrau mawr y maes.

Bydd llyfr o gyfweliadau estynedig â beirdd allweddol tra bydd llyfr o draethodau fydd yn ystyried cwestiwn cynhyrchu barddoniaeth yng nghyd-destun y Gymru ddatganoledig.

Gwefan

Bydd y prosiect hefyd yn lansio gwefan llawn fideos fydd yn gofnod pwysig o drafodaethau gyda'r beirdd eu hunain, o feirdd yn darllen eu gwaith a chyfweliadau â ffigyrau amlwg ym myd barddoniaeth Saesneg cyfoes Cymru.

Yn ymuno â'r Athro Barry yn nhîm y prosiect fydd y beirniad llên ac ysgolhaig barddoniaeth Saesneg fodern yng Nghymru, Dr Matthew Jarvis, a'r bardd a chyn-olygydd y New Welsh Review, Kathryn Gray.

Bydd myfyriwr PhD yn gweithio ar agwedd allweddol y prosiect.

Bydd bwrdd ymgynghorol yn cynnwys Bardd Cenedlaethol Cymru Gillian Clarke, enillydd gwobr T S Eliot yr Athro Philip Gross, y bardd, nofelydd, a'r sylwebydd Owen Sheers, yr arbenigwyr ar ysgrifennu Cymreig, yr Athro Jane Aaron a'r Athro Tony Brown, a golygydd presennol Poetry Wales, Dr Zoë Skoulding.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol