Clegg: 'Etholiadau'n fwy anodd'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Nick Clegg: '... mae'r amgylchiadau wedi newid'

Mae'r Dirprwy Brif Weinidog, Nick Clegg, wedi dweud y bydd yr etholiadau lleol yn "fwy anodd" am fod y Democratiaid Rhyddfrydol yn rhan o lywodraeth glymblaid.

Dywedodd y blaid y byddai 25% yn llai o ymgeiswyr nag yr oedd yn 2008.

Yn Abertawe dywedodd Mr Clegg fod rhai o benderfyniadau'r llywodraeth glymblaid yn amhoblogaidd.

"Ond bydd pleidlais etholwyr ar sail pynciau trafod lleol," meddai.

Yr un diwrnod roedd yn mynd i Abergwaun, Crughywel, Llandudno a Wrecsam.

Pan ofynnwyd iddo pam yr oedd llai o ymgeiswyr ei ateb oedd: "Yn ddios, mae'r amgylchiadau wedi newid ers yr etholiadau diwetha.

'Anodd iawn'

"Y tro diwetha doedden ni ddim yn llywodraethu a ddim yn gorfod cymryd penderfyniadau anodd iawn am wario cyhoeddus.

"Ond yn wahanol i Lafur rydym yn cymryd cyfrifoldeb."

Dywedodd Ysgrifennydd Cymru'r Wrtblaid, Peter Hain: "Fydd pobl Cymru ddim yn ymateb yn bositif i ymweliad Nick Clegg mewn hofrennydd gyda'r nod o gamarwain etholwyr am effeithiau ofnadwy toriadau'r llywodraeth ar gymunedau lleol.

"Does dim syndod eu bod nhw'n cael gwaith dod o hyd i ymgeiswyr - mae hyd yn oed eu cyn aelodau gweithgar yn troi cefn arnyn hw."

Canolbwyntio

Dywedodd y Democratiaid Rhyddfrydol eu bod yn canolbwyntio ar ardaloedd lle oedd yn amlwg, er enghraifft Caerdydd, Abertawe a Wrecsam.

"Lle bynnag rydym ni ar y droed ôl does dim cymaint o ymgeiswyr.

"Mae hyn yn synhwyrol ... dyma sut mae pleidiau wedi trefnu. Rhaid addasu i'r amgylchiadau."

Yn 2008 enillodd y blaid 140 o seddau allan o 1,200.