Cuts Watch Cymru yn galw am newid y drefn

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r galw am fenthyciadau argyfwng wedi codi 38% ers 2007

Mae elusennau wedi gofyn i Lywodraeth Cymru sicrhau bod mynediad "teg a thryloyw" i fenthyciadau argyfwng ar gael i bobl ar incwm isel.

Mae Cuts Watch Cymru (CWC), grŵp o 17 elusen, wedi galw am newidiadau i fynediad i fenthyciadau argyfwng pan fydd grymoedd yn cael eu datganoli i Gymru ym mis Ebrill 2013.

Mae benthyciadau argyfwng yn rhydd o log ac ar gael i bobl mewn argyfwng ariannol.

Yn ôl Llywodraeth Cymru, maen nhw'n helpu "y rhai mwyaf anghenus".

Canolfan Byd Gwaith sy'n gyfrifol am y benthyciadau ar hyn o bryd.

Ond o 2013 fe fydd Llywodraeth Cymru yn cymryd rheolaeth o'r system yng Nghymru ond dydyn nhw ddim wedi penderfynu eto sut y bydd pobl yn medru cael gafael ar fenthyciadau.

Mae ymgynghoriad ar y gweill.

Codi 38%

Mae galw am fenthyciadau argyfwng wedi codi 38% ers 2007 ac mae disgwyl i'r galw godi eto oherwydd y sefyllfa economaidd, yn ôl CWC.

Ar hyn o bryd mae unigolyn yn medru ymgeisio am dri benthyciad y flwyddyn, ond mae CWC yn galw ar Lywodraeth Cymru i osod isafswm ariannol yn lle hynny.

Dywedodd Stephen Doughty, cyd-gadeirydd Cuts Watch Cymru, bod angen i Lywodraeth Cymru gyflwyno "system decach a mwy tryloyw".

Yn 2009/10, rhoddwyd benthyciadau argyfwng gwerth £4.3 miliwn, gyda benthyciad ar gyfartaledd o £58.

£9.8 miliwn

Mae Llywodraeth Cymru yn amcangyfrif y bydd £9.8 miliwn yn cael ei drosglwyddo o Lywodraeth San Steffan ac ar gael i bobl sy'n ymgeisio am fenthyciadau.

Yn y cyfamser, mae aelodaeth 22 undeb credyd Cymru wedi cynyddu 13% i 58,000 yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Yn ôl ffigyrau ddaeth i law BBC Cymru mae'r arian mae pobl yn cynilo wedi codi £1.5 miliwn i £21 yn 2011.

Benthycodd yr undebau credyd £15 miliwn i aelodau yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Yn 2010 lansiodd Llywodraeth Cymru raglen gwerth £4 miliwn i helpu undebau credyd gefnogi pobl sy'n cael eu "heithrio yn ariannol".

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol