Tad yn apelio at ei fab i gysylltu dros fis wedi iddo ddiflannu

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Owain Môn Roberts

Mae tad o Aberteifi wedi apelio at ei fab i gysylltu â'r teulu dros fis ar ôl iddo ddiflannu.

Does neb wedi gweld Owain Môn Roberts ers Mawrth 10. Fe aeth y dyn 36 oed am dro ger llwybr yr arfordir ym Mwnt.

Mae ei dad, Y Parchedig Irfon Roberts, yn galw ar ei fab i gysylltu ag e.

"Owain, cysyllta' â ni adref, fe wyddost ti fod 'na groeso i ti yma, breichiau lled agored," meddai.

"Os wyt ti am 'arallgyfeirio' dy fywyd, fe wnawn ni bob ymdrech i dy gefnogi.

"Y peth pwysica' yw dy fod ti yn ddiogel, yn hapus ac yn iach."

'Yn siriol'

Mae Owain yn 5 troedfedd 10 modfedd o daldra, yn denau a chanddo wallt brown ac yn ei glust chwith mae pedwar clustdlws.

Roedd yn gwisgo siwmper ddu a jîns ac yn cario sach deithio lwyd pan gafodd ei weld diwethaf.

Disgrifiad,
Aled Scourfield yn holi'r Parchedig Irfon Roberts, tad Owain Môn Roberts

Dywedodd ei dad iddo adael y cartref ac iddo "ymddangos yn siriol ac yn iach" am 9.20am ar Fawrth 10 ac roedd ei rieni wedi gwneud trefniadau i'w gyfarfod am 12pm yn Y Mwnt.

"Roedd wedi cymryd at gerdded ers peth amser.

"Pan na wnaeth ymddangos fe suddodd fy nghalon.

"Rydym wedi holi miloedd o weithiau 'pam?' ond y cwestiwn pwysica' ar hyn o bryd yw 'ble?' gan y byddwn yn dyfalu fel arall a dyw hynny ddim yn deg gydag Owain.

"Os oes gan unrhyw un wybodaeth amdano neu ei symudiadau, dylai gysylltu gyda ni neu'r heddlu."

Hoffus a gwerthfawr

Roedd Owain yn dechnegydd sain yn Theatr Mwldan yn Aberteifi.

Dywedodd rheolwr cyffredinol y theatr, Ryan Davies, ei fod yn gydweithiwr hoffus a gwerthfawr.

"Mae wedi bod yn gweithio yma am naw mlynedd ac mae'n rhan o'r teulu.

"Mae'n berson poblogaidd iawn gyda'r staff i gyd."

Hefyd mae'n aelod o fand roc lleol, The Reasoning, sydd newydd gael contract recordio.

Ychwanegodd ei dad fod ymateb pobl leol Aberteifi wedi bod yn gefn iddyn nhw fel teulu.

Dylai unrhywun â gwybodaeth ffonio'r heddlu ar 01267 222020.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol