BBC Cymru Fyw

Tad yn apelio at ei fab i gysylltu dros fis wedi iddo ddiflannu

Published
image copyrightOther
image captionOwain Môn Roberts
Mae tad o Aberteifi wedi apelio at ei fab i gysylltu â'r teulu dros fis ar ôl iddo ddiflannu.
Does neb wedi gweld Owain Môn Roberts ers Mawrth 10. Fe aeth y dyn 36 oed am dro ger llwybr yr arfordir ym Mwnt.
Mae ei dad, Y Parchedig Irfon Roberts, yn galw ar ei fab i gysylltu ag e.
"Owain, cysyllta' â ni adref, fe wyddost ti fod 'na groeso i ti yma, breichiau lled agored," meddai.
"Os wyt ti am 'arallgyfeirio' dy fywyd, fe wnawn ni bob ymdrech i dy gefnogi.
"Y peth pwysica' yw dy fod ti yn ddiogel, yn hapus ac yn iach."
'Yn siriol'
Mae Owain yn 5 troedfedd 10 modfedd o daldra, yn denau a chanddo wallt brown ac yn ei glust chwith mae pedwar clustdlws.
Roedd yn gwisgo siwmper ddu a jîns ac yn cario sach deithio lwyd pan gafodd ei weld diwethaf.
media captionAled Scourfield yn holi'r Parchedig Irfon Roberts, tad Owain Môn Roberts
Dywedodd ei dad iddo adael y cartref ac iddo "ymddangos yn siriol ac yn iach" am 9.20am ar Fawrth 10 ac roedd ei rieni wedi gwneud trefniadau i'w gyfarfod am 12pm yn Y Mwnt.
"Roedd wedi cymryd at gerdded ers peth amser.
"Pan na wnaeth ymddangos fe suddodd fy nghalon.
"Rydym wedi holi miloedd o weithiau 'pam?' ond y cwestiwn pwysica' ar hyn o bryd yw 'ble?' gan y byddwn yn dyfalu fel arall a dyw hynny ddim yn deg gydag Owain.
"Os oes gan unrhyw un wybodaeth amdano neu ei symudiadau, dylai gysylltu gyda ni neu'r heddlu."

Hoffus a gwerthfawr

Roedd Owain yn dechnegydd sain yn Theatr Mwldan yn Aberteifi.
Dywedodd rheolwr cyffredinol y theatr, Ryan Davies, ei fod yn gydweithiwr hoffus a gwerthfawr.
"Mae wedi bod yn gweithio yma am naw mlynedd ac mae'n rhan o'r teulu.
"Mae'n berson poblogaidd iawn gyda'r staff i gyd."
Hefyd mae'n aelod o fand roc lleol, The Reasoning, sydd newydd gael contract recordio.
Ychwanegodd ei dad fod ymateb pobl leol Aberteifi wedi bod yn gefn iddyn nhw fel teulu.
Dylai unrhywun â gwybodaeth ffonio'r heddlu ar 01267 222020.

Straeon perthnasol

  • Poeni am ddyn ar goll