BBC Cymru Fyw

S4C yn cyhoeddi y bydd newidiadau i Heno

Published
image copyrightS4C
image captionDau o gyflwynywr Heno yw Rhodri Williams ac Emma Walford
Mae S4C wedi cyhoeddi newidiadau i raglen nosweithiol Heno ym mis Mai.
Daw hyn wedi sylwadau gwylwyr yn ystod wythnosau cynta'r rhaglen newydd.
Mae S4C hefyd wedi cadarnhau "na fydd 'na arian ychwanegol" ar gyfer y newidiadau.
Oherwydd y newid fe fydd swyddfa cynhyrchwyr y rhaglen Heno a Phrynhawn Da, Tinopolis, yn y gogledd yn ailagor.
Dywedodd datganiad ddydd Gwener fod Tinopolis ac S4C wedi gwrando ar y sylwadau ac wedi penderfynu newid cynnwys ac arddull y rhaglen.
"Fe fydd yn rhoi llawer mwy o bwyslais ar berthynas agos gyda chynulleidfaoedd ledled Cymru ac adlewyrchu gweithgaredd cymunedol," meddai.
'Presenoldeb'
"Bydd llai o bwyslais ar gynnwys stiwdio a mwy ar gyfleu'r hyn sy'n digwydd ym mhob cwr o Gymru.
"Bydd cyhoeddiad pellach gyda mwy o fanylion yn agosach at y dyddiad."
Dywedodd fod y swyddfa yn y gogledd yn ailagor oherwydd yr angen am "bresenoldeb cyson o'r gogledd a'r canolbarth ar Heno.
"Bydd rhai newidiadau hefyd i'r rhaglen brynhawn Prynhawn Da, eto oherwydd ymateb i sylwadau'r gwylwyr," ychwanegodd.
Roedd dau ohebydd Wedi 3 a Wedi 7, rhagflaenwyr Heno a Prynhawn Da, yn y gogledd wedi cael gwybod ym mis Ionawr y byddai eu cytundebau'n dod i ben.
Roedd Gerallt Pennant a Meinir Gwilym yn gweithio yn y swyddfa yn Galeri, Caernarfon.

Straeon perthnasol

  • S4C yn trafod rhaglen Heno