Dau ddyn yn ddi-euog o lofruddiaeth dyn sydd heb ei weld ers 2007

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Does neb wedi gweld John Iveson ers 2007

Mae ffermwr moch o Wrecsam wedi ei gael yn ddieuog gyda dyn arall o lofruddio ei frawd-yng-nghyfraith.

Roedd Paul Billington, 40 oed o'r Orsedd ger Wrecsam, wedi cael ei gyhuddo o lofruddio John Iveson, 36 oed o Nantwich yn Sir Gaer.

Dydi'r heddlu ddim wedi dod o hyd i'w gorff ar ôl iddo ddiflannu pum mlynedd yn ôl.

Roedd Mr Billington a Mark Done, rheolwr ffarm o Nantwich, wedi gwadu'r cyhuddiadau o lofruddiaeth yn 2007.

Roedd yr erlyniad wedi honni bod Mr Billington mewn dyled o bron i £250,000 i'w frawd-yng-nghyfraith.

Clywodd y rheithgor bod Mr Iveson yn bwlio Mr Billington i ad-dalu'r arian.

Bu'r rheithgor yn ystyried am awr a hanner cyn dod i benderfyniad unfrydol yn Llys y Goron Caer.

Fe wnaeth y barnwr, Mr Ustus Maddison, ddiolch i'r rheithgor am eu hymddygiad mewn "achos hynod gymhleth" ac wrth eu rhyddhau dywedodd na fyddai rhaid iddyn nhw fod yn aelod o reithgor am 10 mlynedd.

Cafodd y ddau ddiffynnydd eu rhyddhau.