BBC Cymru Fyw

Ffermwr yn apelio yn erbyn dedfryd

Published
image copyright(C) British Broadcasting Corporation
image captionRoedd wedi ffugio prawf er mwyn hawlio iawndal.
Mae ffermwr o Gaerfyrddin wedi penderfynu apelio yn erbyn dedfryd am ffugio prawf diciâu ar wyth o'i wartheg er mwyn hawlio iawndal.
Roedd wedi defnyddio deunydd i chwyddo croen anifail.
Cafodd Gary Davies ddedfryd ohiriedig o bedwar mis o garchar ac mae disgwyl iddo dalu £10,000 o gostau yn ogystal ag ad-dalu £16,000 o iawndal.
Gorchmynnwyd iddo hefyd wneud 200 awr o wasanaeth cymunedol.
Nid yw'r undebau amaeth am wneud sylw am yr achos tra bod apêl ar y gweill.

Straeon perthnasol

  • Prif filfeddyg: Rhaid brechu moch daear