Cryptosporidiwm: Sawl achos

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r paraseit yn gyffredin mewn anifeiliaid fferm ac anwes

Mae ymchwiliad wedi dechrau i sawl achos o gryptosporidiwm, sy'n achosi anhwylder ar y stumog, ar fferm yng Nghwmbrân.

Mae oedolyn a thri phlentyn wedi bod yn sâl ar ôl dod i gysylltiad ag ŵyn a geifr ar fferm gymunedol Greenmeadow.

Mae'r awdurdodau'n ymchwilio i 13 o achosion posib eraill.

Yn ôl llefarydd ar ran Iechyd Cyhoeddus Cymru: "Dyw'r afiechyd fel rheol ddim yn achosi tostrwydd mawr.

Golchi dwylo

"Mae'r rhan fwyaf yn gwella heb driniaeth, ond fe allai achosi salwch mwy difrifol yn y rhai sydd â system imiwnedd gwan."

Mae'r corff iechyd yn galw ar y rhai sydd wedi bod mewn cysylltiad ag anifeiliaid i olchi eu dwylo yn drwyadl.

Yn ychwanegol dylid:

  • Osgoi cyffwrdd â llefydd neu ddeunydd sy'n cael ei ddefnyddio gan anifeiliaid
  • Peidio yfed na bwyta wrth gyffwrdd anifeiliaid
  • Atal plant rhag rhoi ei bysedd yn eu ceg ar ôl dod i gysylltiad ag anifeiliaid

Mae cyngor hefyd i ferched beichiog a'r rhai sydd â phroblemau iechyd beidio â rhoi cymorth wrth wyno.

Mae symptomau, sy'n gallu ymddangos rhwng 5 a 28 diwrnod, yn cynnwys dolur rhydd, neu symptomau yn ymdebygu i ffliw.

Straeon perthnasol