£845,179 i gyn Aelodau Cynulliad

Cyhoeddwyd

Mae wedi dod i'r amlwg i fwy na £800,000 gael ei dalu'r llynedd i gyn-Aelodau Cynulliad fel grant ail-setlio.

Talwyd rhwng £27,000 a £51,000 i 22 Aelod adawodd y Senedd.

Roedd pob un o'r 22 wedi gwneud cais am yr arian.

Dywedodd llefarydd ar ran y Cynulliad fod y grantiau yn cyflawni'r un pwrpas â thaliadau diswyddo a bod y cyfanswm o £845,179 yn seiliedig ar oedran a hyd y gwasanaeth.

Gwariwyd £333,668 hefyd ar daliadau diswyddo ar gyn weithwyr cynorthwyol Aelodau Cynulliad.

Mae beirniadaeth wedi arwain at newid sylweddol i'r drefn o ddigolledu cyn Aelodau Cynulliad.

Bydd aelodau a gafodd eu hethol ym mis Mai dim ond os ydyn nhw'n colli etholiad, ac nid os ydyn nhw'n rhoi'r gorau i'w sedd yn wirfoddol.

Daeth y wybodaeth wedi cais Deddf Rhyddid Gwybodaeth gan bapur newydd y Western Mail.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol